polski   English  
   
polski   English  

Information

Library

Exhibitions

Sort by: title | date
Kraszewski Józef Ignacy - kolekcja książek

Kraszewski Józef Ignacy - kolekcja książek

Structure

Publication structure:

 • Kolekcja książek Józefa Ignacego Kraszewskiego
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1879, Stara baśń : powieść z dziewiątego wieku
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1922, Dziad i baba
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), [1925], Rzym za Nerona : obrazy historyczne
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), [1932], Krzyżacy
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), [1947], Czercza Mogiła : powieść
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1831, Pan Walery : powieść z XIX wieku
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1832, Wielki świat małego miasteczka : powiastka. T. 1
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1832, Wielki świat małego miasteczka : powiastka. T. 2
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1840, Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy. T. 1
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1841, Wilno : od początków jego do roku 1750. T. 3
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1842, Obrazy z życia i podróży
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1843, [Dziennik podróży do Odessy w 1843 r. : rękopis ze szkicownikiem]
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1843, Anafielas : pieśni z podań Litwy. Pieśń druga
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1850, Litwa za Witolda : opowiadanie historyczne
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1852, Ładowa Pieczara : obrazek wiejski
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1853, Interesa familijne : powieść. T. 3-4
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1867, Panie kochanku : anegdota dramatyczna we trzech aktach
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1868, Równy wojewodzie ; obraz dramatyczny z XVIII wieku w pięciu aktach
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1872, Miljon posagu : powieść. T. 1-2
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1874, Metamorfozy : obrazki. T. 1-3
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1874, Mistrz Twardowski : powieść z podań gminnych. T. 1-2
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1875, Capreä i Roma : obrazy z pierwszego wieku. T. 1 i 2 - 3 i 4
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1875, Capreä i Roma : obrazy z pierwszego wieku. T. 1 i 2 - T. 3-4
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1875, Ostap Bondarczuk : powieść. Cz. 2, Jaryna
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1875, Pan i szewc : powieść
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1878, Jasełka : wyciąg z pamiętników Ktosia. Cz. 1
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1878, Jasełka : wyciąg z pamiętników Ktosia. Cz. 2
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1879, Chata za wsią : powieść
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1879, Historya o Janaszu Korczaku i o pięknéj Miecznikównie : powieść
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1879, Król i Bondarywna : powieść ; Dziś i lat temu trzysta : studyum obyczajowe
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1879, Łza w niebie : Fantazya; Szaławiła : staroszlacecka powieść; Podróż do miasteczka : bajka,
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1881, Dola i niedola : powieść historyczna. Cz. 1
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1882, Biały książę : czasy Ludwika Węgierskiego. T. 3
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1882, Biały książę : czasy Ludwika Węgierskiego. T. 3
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1882, Dola i niedola : powieść historyczna. Cz. 2
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1883, Macocha : powieść z podań XVIII wieku. T. 3-4
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1884, Bracia rywale : obrazy społeczeństwa wiejskiego z XVIII-go wieku
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1884, Złoto i błoto : powieść współczesna. T. 1
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1884, Złoto i błoto : powieść współczesna. T. 2
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1886, Boży gniew : (czasy Jana Kazimierza). T. 2
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1886, Boży gniew : powieść historyczna (czasy Jana Kazimierza). T. 3
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1888, Adama Polanowskiego dworzanina króla JMci Jana III notatki. T. 2
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1888, Stach z Konar : powieść historyczna z czasów Kaźmierza Wielkiego [!]. T. 2
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1889, Banita : (czasy Batorego). T. 1
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1889, Banita : (czasy Batorego). T. 2
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1889, Banita : (czasy Batorego). T. 3
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1889, Biały książę : czasy Ludwika Węgierskiego. T. 2
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1889, Jelita : legenda herbowa z r. 1331. T. 1
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1889, Jelita : legenda herbowa z r. 1331. T. 2
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1890, Strzemieńczyk : (czasy Władysława Warneńczyka). T. 1 - 2
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1890 (T. 1-2) ; 1891 (T. 3), Banita : (czasy Batorego). T. 1 - 3
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1891, Boży gniew : (czasy Jana Kazimierza). T. 1
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1891, Na królewskim dworze : (czasy Władysława IV). T. 1
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1891, Na królewskim dworze : (czasy Władysława IV). T. 2
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1891, Na królewskim dworze : (czasy Władysława IV). T. 3
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1892, Kartki z podróży 1858-1864 poprzedzone wstępem krytycznym
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1893, Zarysy społeczne : poprzedzone wstepem krytycznym
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1894, Studya i szkice literackie : poprzedzone wstępem krytycznym i opatrzone spisem chronologicznym dzieł autora
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1896, Bracia Zmartwychwstańcy : powieść z czasów Chrobrego. T. 1
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1896, Bracia Zmartwychwstańcy : powieść z czasów Chrobrego. T. 3
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1898, Boleszczyce : powieść z czasów Bolesława Szczodrego. T. 1
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1898, Dwie królowe : powieść historyczna : Bona i Elżbieta. T. 1
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1898, Dwie królowe : powieść historyczna : Bona i Elżbieta. T. 2
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1898, Dwie królowe : powieść historyczna : Bona i Elżbieta. T. 3
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1898, Infantka : powieść historyczna : Anna Jagiellonka. T. 1
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1898, Infantka : powieść historyczna : Anna Jagiellonka. T. 2
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1898, Infantka : powieść historyczna : Anna Jagiellonka. T. 3
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1898, Jaszka Orfanem zwanego żywota i spraw pamiętnik : Jagiełłowie do Zygmunta. T. 1
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1898, Jaszka Orfanem zwanego żywota i spraw pamiętnik : Jagiełłowie do Zygmunta. T. 2
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1898, Jaszka Orfanem zwanego żywota i spraw pamiętnik : Jagiełłowie do Zygmunta. T. 3
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1898, Jaszka Orfanem zwanego żywota i spraw pamiętnik : Jagiełłowie do Zygmunta. T. 4
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1899, Bracia Zmartwychwstańcy : powieść z czasów Chrobrego. T. 2
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1899, Historya prawdziwa o Petrku Właście Palatynie, którego zwano Duninem : opowiadanie historyczne z 12 w. T. 1
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1899, Historya prawdziwa o Petrku Właście Palatynie, którego zwano Duninem : opowiadanie historyczne z 12 w. T. 2
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1899, Masław : powieść z XI wieku. T. 1
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1899, Masław : powieść z XI wieku. T. 2
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1899, Miód kasztelański : komedya kontuszowa w 5 aktach prozą
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1899, Stach z Konar : powieść historyczna z czasów Kaźmierza Sprawiedliwego. T. 1
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1899, Stach z Konar : powieść historyczna z czasów Kaźmierza Sprawiedliwego T. 3
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1900, Pogrobek : powieść historyczna z czasów przemysławowskich. T. 1
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1901, Pogrobek : powieść historyczna z czasów przemysławowskich. T. 2
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1902, Biały książę : czasy Ludwika Węgierskiego. T. 1
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1902, Boleszczyce : powieść z czasów Bolesława Szczodrego. T. 2
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887),1902, Król chłopów : czasy Kaźmierza Wielkiego. T. 2
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1902, Król chłopów : czasy Kaźmierza Wielkiego. T. 3
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1902, Król chłopów : czasy Kaźmirza Wielkiego. T. 4
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1902, Lubonie : powieść z 10 w. T. 1
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1902, Lubonie : powieść z 10 w. T. 2
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1903, Król Piast : Michał książę Wiśniowiecki. T. 2
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1904, Strzemieńczyk : (czasy Władysława Warneńczyka). T. 1
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1904, Strzemieńczyk : (czasy Władysława Warneńczyka). T. 2
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1907, Z dziennika starego dziada
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1908, Nowele, obrazki i fantazye
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1912, Brühl : opowiadanie historyczne. T. 1 z 6-ciu ilustracyami
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1912, Brühl : opowiadanie historyczne. T. 2 z 6-ciu ilustracjami
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1912, Strzemieńczyk : czasy Władysława Warneńczyka. T. 1 - 2
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1913, Lubonie : powieść z X wieku. T. 1-2
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1914, Hrabina Cosel : powieść. T. 1
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1914, Hrabina Cosel : powieść. T. 2
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1914, Hrabina Cosel : powieść. T. 3
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1922, Z siedmioletniej wojny : powieść. T.1-2
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1925, Dziecię Starego Miasta : obrazek narysowany z natury
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1925, Żywot i przygody Hrabi Gozdzkiego ; Pan Starosta Kaniowski
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1926, Djabeł : powieść z czasów Stanisława Augusta. T. 2
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1926, Djabeł : powieść z czasów Stanisława Augusta. T. 4
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1929, Korespondencja : 1859-1876
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1929, Kunigas : dzieje Litwy i Krzyżaków w początkach XIV wieku
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1930, Męczennica na tronie : opowiadanie historyczne. Cz.1-3
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1931, Żywot i sprawy IMPana Medarda z Gołczwi Pełki z notat familijnych spisane
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1939, Czarna Perełka : Cz.1-2
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), Bajbuza : (czasy Zygmunta III). T. 1
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), Bajbuza : (czasy Zygmunta III). T.2
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), Bajbuza : (czasy Zygmunta III). T. 3
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), Bajeczki... / z il. E. M. Andriolego
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), Król chłopów : czasy Kaźmierza Wielkiego. T. 1
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), Stach z Konar : powieść historyczna z czasów Kaźmierza Sprawiedliwego. T. 4
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) pseud. B. Bolesławita, 1925, Emisarjusz
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1950, Na bialskim zamku : powieść historyczna z czasów Augusta III. T. 1/2
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), [1868], Orbeka : powieść
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1872, Dziwadła : powieść współczesna. T. 1-2
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1845, Anafielas : pieśni z podań Litwy. Pieśń 3 i ostatnia
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1884, Złoto i błoto : powieść współczesna. T. 3
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1935, Złote jabłko. Cz. 1
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1873, Żacy krakowscy w r. 1549 : prosta kronika
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1879, Starościna Bełzka
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1881, Rzym za Nerona : obrazy historyczne ; Pamiętnik Mroczka : powieść
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1948, Historia kołka w płocie : powieść wedłud wiarygodnych źródeł zebrana i spisana
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), [1923], Budnik : obrazek
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1885, Powieści szlacheckie
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1935, Stara baśń : powieść z IX wieku
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1840, Wilno od początków jego, do roku 1750. T. 2
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1841, Wilno od początków jego, do roku 1750. T. 3
  • Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887), 1926, Zygmuntowskie czasy : powieść z roku 1572
 
Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Powiat bialski i miasto Biała Podlaska w obiektywie dzieci i młodzieży"

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Powiat bialski i miasto Biała Podlaska w obiektywie dzieci i młodzieży"

Structure

?

34 Pułk Piechoty w Białej Podlaskiej

Structure

Pieńkowski. Roman, [1995], Zabytki Podlasia w rysunku [dokument ikonograficzny]

Pieńkowski. Roman, [1995], Zabytki Podlasia w rysunku [dokument ikonograficzny]

Fotografie ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie

Fotografie ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie

Structure

Zakłady Przemysłu Wełnianego w Białej Podlaskiej : fotografie

Zakłady Przemysłu Wełnianego w Białej Podlaskiej : fotografie

Structure

Publication structure:

 • Zakłady Przemysłu Wełnianego w Białej Podlaskiej : fotografie
  • Wnętrze budynku socjalnego Zakładów Przemysłu Wełnianego "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Budynek socjalny Zakładów Przemysłu Wełnianego "Biawena" w Białej Podlaskiej w trakcie budowy
  • Prace wykończeniowe przy budynku socjalnym ZPW "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Fragment zdobień elewacji budynku socjalnego Zakładów Przemysłu Wełnianego "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Przychodnia lekarska w ZPW "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Biurowiec Zakładów Przemysłu Wełnianego "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Stołówka zakładowa w Domu Socjalnym ZPW "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Dom Socjalny Zakładów Przemysłu Wełnianego "Biawena" w Białej Podlaskiej przed otwarciem
  • Parking obok budynku Domu Socjalnego ZPW "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Wizyta przedstawicieli Ministerstwa Przemysłu Lekkiego w ZPW "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Zawody sportowe w patronackiej Szkole Podstawowej nr 5 w Białej Podlaskiej
  • Zawody sportowe na tyłach Domu Socjalnego ZPW "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Pracownicy Zakładów Przemysłu Wełnianego "Biawena" w Białej Podlaskiej podczas pochodu pierwszomajowego
  • Komisja licząca punkty podczas zawodów sportowych w ZPW "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Budowa hal produkcyjnych Zakładów Przemysłu Wełnianego "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Budowa hal produkcyjnych Zakładów Przemysłu Wełnianego "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Stacja uzdatniania wody na terenie Zakładów Przemysłu Wełnianego "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Zawody sportowe pracowników Zakładów Przemysłu Wełnianego "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Budowa hal produkcyjnych Zakładów Przemysłu Wełnianego "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Zawody sportowe w patronackiej Szkole Podstawowej nr 5 w Białej Podlaskiej
  • Montaż maszyn na Wydziale Przędzalni Zakładów Przemysłu Wełnianego "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Sztandar Zakładów Przemysłu Wełnianego "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Budowa kotłowni Zakładów Przemysłu Wełnianego "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Budowa portierni Zakładów Przemysłu Wełnianego "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Budowa biurowca Zakładów Przemysłu Wełnianego "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Budowa hal produkcyjnych Zakładów Przemysłu Wełnianego "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Budowa hal produkcyjnych Zakładów Przemysłu Wełnianego "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Budowa biurowca Zakładów Przemysłu Wełnianego "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Urządzony Wydział Przędzalni Zakładów Przemysłu Wełnianego "Biawena" w Białej Podlaskiej przed otwarciem
  • Budowa hal produkcyjnych Zakładów Przemysłu Wełnianego "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Budowa hal produkcyjnych Zakładów Przemysłu Wełnianego "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Wydział Farbiarni w Zakładach Przemysłu Wełnianego "Biawena" w Białej Podlaskiej przed otwarciem
  • Stacja uzdatniania wody na terenie Zakładów Przemysłu Wełnianego "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Budowa hal produkcyjnych Zakładów Przemysłu Wełnianego "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Budowa zakladowych bloków mieszkalnych ZPW "Biawena" w Białej Podlaskiej przy ul. Sidorskiej
  • Budowa hal produkcyjnych Zakładów Przemysłu Wełnianego "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Budowa hal produkcyjnych Zakładów Przemysłu Wełnianego "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Budowa hal produkcyjnych Zakładów Przemysłu Wełnianego "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Budowa Domu Socjalnego ZPW "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Budowa Domu Socjalnego ZPW "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Budynek Domu Socjalnego ZPW "Biawena" w Białej Podlaskiej w trakcie prac wykończeniowych
  • Budynek Domu Socjalnego ZPW "Biawena" w Białej Podlaskiej w trakcie prac wykończeniowych
  • Patio Domu Socjalnego ZPW "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Dzień Dziecka przed Domem Socjalnym ZPW "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Festyn rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka przed Domem Socjalnym ZPW "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Festyn rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka przed Domem Socjalnym ZPW "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Festyn rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka przed Domem Socjalnym ZPW "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Festyn rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka przed Domem Socjalnym ZPW "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Festyn rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka przed Domem Socjalnym ZPW "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Otwarcie Domu Wypoczynkowego Zakładów Przemysłu Wełnianego "Biawena" w Wysowej
  • Delegacja partyjno-rządowa w ZPW "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Uroczystość wręczenia odznaczeń pracownikom Zakładów Przemysłu Wełnianego "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Budowa hal Zakładów Przemysłu Wełnianego "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Wykopy pod budowę hal Zakładów Przemysłu Wełnianego "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Komisja licząca punkty podczas zawodów sportowych w ZPW "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Otwarcie Domu Wypoczynkowego Zakładów Przemysłu Wełnianego "Biawena" w Wysowej
  • Początki budowy hal Zakładów Przemysłu Wełnianego "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Biurowiec Zakładów Przemysłu Wełnianego "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Delegacja partyjno-rządowa w ZPW "Biawena" w Białej Podlaskiej na Wydziale Wykańczalni
  • Budowa hal Zakładów Przemysłu Wełnianego "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Uroczystość wręczenia sztandaru ZPW "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Uroczystość wręczenia sztandaru ZPW "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Uroczystość wręczenia sztandaru ZPW "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Budowa biurowca Zakładów Przemysłu Wełnianego "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Uruchamianie Wydziału Przędzalni Zakładów Przemysłu Wełnianego "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Wydział Farbiarni Zakładów Przemysłu Wełnianego "Biawena" w Białej Podlaskiej przed uruchomieniem
  • Budowa hal Zakładów Przemysłu Wełnianego "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Budowa hal Zakładów Przemysłu Wełnianego "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Fragmenty elewacji Domu Socjalnego ZPW "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Patio Domu Socjalnego ZPW "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Sala widowiskowa w Domu Socjalnym ZPW "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Budowa Domu Socjalnego ZPW "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Budowa Domu Socjalnego ZPW "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Budowa Domu Socjalnego ZPW "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Budowa Domu Socjalnego ZPW "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Schody na piętro Domu Socjalnego ZPW "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Stołówka pracownicza w Domu Socjalnym ZPW "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Wizyta przedstawicieli Ministerstwa Przemysłu Lekkiego w Zakładach Przemysłu Wełnianego "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Spotkanie u dyrektora Zakładów Przemysłu Wełnianego "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Spotkanie pracowników Zakładów Przemysłu Wełnianego "Biawena" w Białej Podlaskiej
  • Pierwsza drużyna piłkarska Działu Energetycznego ZPW "Biawena" w Białej Podlaskiej
 
Księgi metrykalne i akta Urzędnika Stanu Cywilnego Białej Podlaskiej 18-20 w. (do 1918 r.)

Księgi metrykalne i akta Urzędnika Stanu Cywilnego Białej Podlaskiej 18-20 w. (do 1918 r.)

Structure

Fotografie z albumu wykonanego przez uczniów Państwowego Gimnazjum Męskiego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej

Fotografie z albumu wykonanego przez uczniów Państwowego Gimnazjum Męskiego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej

Structure

Publication structure:

 • Fotografie z albumu wykonanego przez uczniów Państwowego Gimnazjum Męskiego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
  • Front budynku Państwowego Gimnazjum Męskiego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej przy ul. Warszawskiej
  • Pomnik Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
  • Budynek Państwowego Gimnazjum Męskiego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej od strony ulicy Kraszewskiego
  • Dyrektor Gimnazjum J. I. Kraszewskiego Stanisław Damrosz (w dobrym humorze)
  • Korytarz na piętrze Państwowego Gimnazjum Męskiego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
  • Gimnastyka przedlekcyjna na boisku Państwowego Gimnazjum Męskiego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
  • Dyrektor Gimnazjum J. I. Kraszewskiego Stanisław Damrosz (w złym humorze)
  • Punkt pomiarów meteorologicznych przy Państwowym Gimnazjum Męskim im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
  • Hufiec Szkolny Przysposobienia Wojskowego Państwowego Gimnazjum Męskiego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej w trakcie zajęć z bronią
  • Przemarsz uczniów Państwowego Gimnazjum Męskiego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej w święto Ligi Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej
  • Wiata rowerowa przy Państwowym Gimnazjum Męskim im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
  • Aula ze sceną w Państwowym Gimnazjum Męskim im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
  • Sala muzealna w Państwowym Gimnazjum Męskim im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
  • Popiersie J. I. Kraszewskiego na klatce schodowej Państwowego Gimnazjum Męskiego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
  • Składnica sprzętu sportowego i nart w Państwowym Gimnazjum Męskim im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
  • Magazyn broni w Państwowym Gimnazjum Męskim im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
  • Własna wytwórnia kajaków w Państwowym Gimnazjum Męskim im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
  • Lekcja w pracowni przyrodniczej Państwowego Gimnazjum Męskiego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
  • Dodatkowe zajęcia uczniów "maruderów" kl. VII Państwowego Gimnazjum Męskiego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
  • Palarnia uczniowska w Państwowym Gimnazjum Męskim im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
  • Gabinet lekarski w Państwowym Gimnazjum Męskim im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
  • Śniadanie uczniów Państwowego Gimnazjum Męskiego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
  • Wyroby wikliniarskie na wystawie regionalnej w Państwowym Gimnazjum Męskim im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
  • Stroje regionalne z Podlasia na wystawie szkolnej w Państwowym Gimnazjum Męskim im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
  • Wystawa regionalna w Państwowym Gimnazjum Męskim im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
  • Twórcy regionalnej wystawy w Państwowym Gimnazjum Męskim im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
  • Organizatorzy po zamknięciu wystawy regionalnej w Państwowym Gimnazjum Męskim im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
  • Dyr. Damrosz wizytuje harcerzy z drużyny Państwowego Gimnazjum Męskiego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej na biwaku w Worońcu
  • Dyr. Damrosz wśród harcerzy z drużyny Państwowego Gimnazjum Męskiego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej na biwaku w Worońcu
  • Dyr. Damrosz sprawdza namioty harcerzy z drużyny Państwowego Gimnazjum Męskiego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej na biwaku w Worońcu
  • Dyr. Damrosz sprawdza namioty harcerzy z drużyny Państwowego Gimnazjum Męskiego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej na biwaku w Worońcu
  • Harcerze z drużyny Państwowego Gimnazjum Męskiego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej na biwaku w Worońcu wraz z dyrektorem szkoły Stanisławem Damroszem
  • Biwak drużyny harcerzy Państwowego Gimnazjum Męskiego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej w Worońcu
  • Odprawa sztafety rowerowej harcerzy z Państwowego Gimnazjum Męskiego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej do Pana Prezydenta
  • Dyr. Damrosz na kajaku zbudowanym przez uczniów Państwowego Gimnazjum Męskiego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
  • Chrzest szkolnych kajaków zbudowanych przez uczniów Państwowego Gimnazjum Męskiego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
  • Chrzest kajaków wybudownych przez uczniów Państwowego Gimnazjum Męskiego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
  • Fotografie z albumu wykonanego przez uczniów Państwowego Gimnazjum Męskiego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
  • Harcerze z Państwowego Gimnazjum Męskiego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej dziękują rodzicom chrzestnym kajaków
  • "Siódmacy" - uczniowie Państwowego Gimnazjum Męskiego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej na wycieczce
  • Uczniowie Państwowego Gimnazjum Męskiego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej na majówce
  • Uczniowie Państwowego Gimnazjum Męskiego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej i uczennice Gimnazjum Żeńskiego im. E. Plater w Białej Podlaskiej podczas Święta Lasu
  • Wycieczka rowerowa uczniów Państwowego Gimnazjum Męskiego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej do Puław
  • Wycieczka uczniów Państwowego Gimnazjum Męskiego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej do Porosiuk
  • Wycieczka uczniów bialskich gimnazjów w Worochcie
  • Lekcja pokazowa uczniów Państwowego Gimnazjum Męskiego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej z okazji święta wychowania fizycznego
  • Występ chóru na placu Państwowego Gimnazjum Męskiego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej podczas Święta Pieśni
  • Szkolny ogród botaniczny przy Państwowym Gimnazjum Męskim im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
  • Fochtman gra Pakotina w sztuce "Młody Las" Adola Hertza przygotowanej przesz szkolne koło dramatyczne w Państwowym Gimnazjum Męskim im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
  • Redakcja "Młodzieży Podlasia" czasopisma uczniów Państwowego Gimnazjum Męskiego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
 
Kolekcja ekslibrisów autorstwa Kazimierza Nekandy - Trepki

Kolekcja ekslibrisów autorstwa Kazimierza Nekandy - Trepki

Structure

Publication structure:

 • Kolekcja ekslibrisów autorstwa Kazimierza Nekandy - Trepki
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1980, Ex libris : jubileusz 5-lecia poligrafii Wojewódzkiego Domu Kultury w Białej Podlaskiej
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1981, Ex libris Bibliothecae Congregationis S. Benedicti. Melk
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1980, Ex libris Patryka Nekanda-Trepki
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1982, Ex libris czyli z książek Teatru Powszechnego w Warszawie
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1976, Ex libris in memoriam Wandy Stefanowej Wojciechowskiej
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1980, Ex libris Alfreda Gaudy
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1974, Ex libris Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1980, Ex libris Elżbiety i Zbysława Muszyńskich
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1976, Ex libris absolwenta Wrocławskiego Studium Bibliotekoznawstwa
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1974, Ex libris : Drukarnia Biała Podlaska
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1974, Ex libris D. i Z. Kasińskich
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1982, Ex libris Zofii, Katarzyny i Radosława Mroczkowskich
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1980, Ex libris Biblioteki Muzeum Okręgowego w Lublinie
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1981, Ex libris : Wojewódzka Przychodnia Chorób Płuc i Gruźlicy. Biała Podlaska
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1981, Polonica. Ex libris Papae Joanni Pauli II
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1980, Ex libris Instytutu Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1974, Kolekcja ekslibrisów autorstwa Kazimierza Nekandy - Trepki
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1976, Ex libris inż. Klemensa Raczaka
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1981, Kolekcja ekslibrisów autorstwa Kazimierza Nekandy - Trepki
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1975, Filia AWF w Białej Podlaskiej
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz,1981, Ex libris Henryka Zwolakiewicza
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1980, Ex libris Stanisława Jadczaka
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1980, Ex libris Yasuo Sakai
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1981, Ex libris Yasuo Sakai (2)
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1976, Ex libris Marty Czemierowskiej
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1981, Ex libris Barbary i Mieczysława Janisławskich
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1976, Ex libris Lecha Kokocińskiego
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1981, Ex libris Ewy i Janusza Witkowskich
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1981, Ex libris Grażyny Rabsztyn
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1981, Ex libris Jadwigi Dębskiej
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1966, 1000 książek na 1000-lecie. Biała Podlaska
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1967, Ex libris Biblikoteki Powiatowej i Miejskiej w Białej Podlaskiej
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1962, Ex libris Jerzego Kaczyńskiego
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1983, Ex libris Andrzeja Krzyształowicza. Stadnina Koni Janów Podlaski
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1983, Ex libris XXV-lecie Marii i Waleriana Sobkowiaków
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1983, Ex libris Krystyny Deptułowej
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1983, Ex libris Rajmunda Lewandowskiego
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1983, Ex libris Cerbera
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1983, Ex libris Krystyny Deptułowej
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1968, Ekslibris Powiatowego Domu Kultury w Białej Podlaskiej
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1961, Ex libris Janusza Nekanda-Trepki
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1961, Ex libris Kazimierza Nekanda-Trepki
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1961, Ekslibris Marii Nekanda-Trepczyny
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1962, Ex libris Józefa Gielniaka
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1968, Ex libris Janiny Buszczyńskiej
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1967, Ex libris Czesława Erbera
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1969, Ex libris Anny Szymańskiej
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1973, Ex libris Iwony Janeckiej
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1970, Ex libris : Własność Zbigniewa Jęczmieniowskiego
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1967, Ex libris Jerzego Nowosielskiego
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1967, Ex libris of Irena Nekanda-Trepka
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1968, Ex libris Heleny Szwejkowskiej
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1970, Ex libris : Bohdan Philip Łoziński
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1968, Ex libris : Muzueum Świętokrzyskie (Kielce)
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1967, Ex libris Mariana Korczaka
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1969, Ex libris inż. Jerzego Krakowińskiego
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1970, Ex libris Leszka Nowickiego
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1968, Ex libris Bogdana Niezgodzkiego
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1973, Ex libris : dr Wiktor Dziulikowski
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1970, Ex libris dr St. Kotarskiego
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1969, Ex libris Zbigniewa Jóźwika
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1968, Ex libris Heleny Szwejkowskiej (2)
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1961, Ex libris Ewy Nekanda-Trepczanki
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1973, Ex libris : Zdzisław Trochimiuk
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1967, Ex libris M i K Nekanda-Trepków
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1969, Ex libris Haliny Łuczuckiej
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1973, Ex libris K. Nekanda-Trepki
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1967, Ex libris Piotra Namysła
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1970, Ex libris Piotra Namysła (2)
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1974, Ex libris Anny i Jana Kuryszko
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1967, Ex Libris Ewy Karoliny Nekanda-Trepczanki
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1967, Ex libris Czesława Erbera (2)
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1973, Ex Libris Andrzeja Caryka
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1968, Ex libris Gimnazjum i Liceum im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1968, Ex libris J i G Spislów
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1973, Ex libris dr Lucjana Bukały
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1973, Ex libris Janiny i Aleksandra Kaleników
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1968, Ex libris Waldemara Michalskiego
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1969, Ex libris Janiny Fieldorf
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1970, Ex libris Jana Domaszewicza
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1968, Ex libris Wł. Powierzy
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1970, Ex libris W. Powierzy (2)
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1969, Ex libris I i M Łabuńskich
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1971, Ex libris Biblioteki AWF w Białej Podlaskiej
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1971, Ex libris ; Biblioteka AWF w Białej Podlaskiej (2)
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1972, Ex libris : Maria Nekanda-Trepka
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1970, Ex libris I. i Z. Janisławskich
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1969, Ex libris St. J. Gruczyńskiego
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1979, Ex libris Anny i Pawła Kozłowskich
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1970, Ex libris : Magdalena Wacek
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1971, Ex libris T. Szudejko
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1968, Ex libris : XX-lat Biblioteki w Janowie Podlaskim
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1969, Ex libris Dom. Radecki
  • Nekanda-Trepka, Kazimierz, 1976, Ex libris Lecha Kokocińskiego (2)
 
Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej : publikacje, druki ulotne, fotografie

Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej : publikacje, druki ulotne, fotografie

Structure

Wycinki ze Sztandaru Ludu 1975-1981 : wycinki prasowe dostępne w czytelni regionalnej MBP w Białej Podlaskiej

Wycinki ze Sztandaru Ludu 1975-1981 : wycinki prasowe dostępne w czytelni regionalnej MBP w Białej Podlaskiej

Structure

Publication structure:

 • Wycinki ze Sztandaru Ludu 1975-1981 : wycinki prasowe dostępne w czytelni regionalnej MBP w Białej Podlaskiej
  • J.Św., Barbórka na Podlasiu
  • (św.), 25 - lecie bialskiego PTTK
  • brk., 1975, Biała plama na turystycznej mapie
  • Świąder, Janusz, Białe bogactwo Podlasia
  • Wiśniewski, L., 1975, 50 lat sportowego Milanowa
  • Wierzejski, P., 1975, Aleksander Oleszczuk popularyzator folkloru Podlasia
  • Św. J., 1975, Artykuł codziennej potrzeby
  • Walczuk, Jan, Bialskie aktywa. : Przed powiatową konferencją PZPR
  • Świąder, J., 1975, Funkcjonalne meble z Białej Podlaskiej
  • (jst), 1975, Czekając na mieszkanie
  • Członkowie Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Białej Podlaskiej
  • Denisiuk, Jerzy, 1975, Dać więcej chleba, mięsa, mleka..: jak radzono w Dębowej Kłodzie
  • Gudebska, Danuta, 1975, Bialskopodlaskie osiągnięcia i perspektywy
  • Porębski, J., 1975, Bialskopodlaski punkt ciężkości : pierwsze dni pracy wojewódzkich organizacji partyjnych
  • (jst), 1975, Dobre tempo w bialskich GS
  • Bartek, Czy Podlasie jest ładne ?
  • Dobry finisz bialskiego przemysłu
  • Jadczak, St., 1975, Dzień powszedni gmin
  • Wierzejski, P., 1975, Dzieci czekają na miejsca w przedszkolu
  • Zagała Jerzy, 1975, Ekspansja Bialskich Mebli
  • Godło "Pedagog"
  • Świąder J., 1975, Fabryczna edukacja Na przykładzie "Polferu"
  • Świąder, J., 1975, Filia rozwija skrzydła
  • (bk), 1975, Handel w nowych szatach
  • Św. J., 1975, Inwestycyjna mapa powiatu bialskiego
  • Świąder, J., 1975, I znowu pierwszy Koroszczyn
  • wp, 1975, Dzień powszedni w Sosnowicy
  • Cergoń Krzysztof, 1975, Komiks w lesie
  • Grzelak, Danuta, 1975, Jubileusz Spółdzielni "Odzież"
  • Jankowska, Wiesława, 1975, Jan Walczuk z Białej Podlaskiej : Ludzie partii
  • Kisielewicz, Józef, 1975, Kto się boi dobrej roboty
  • Kozak, Henryk Józef (1945-), 1975, Krajobrazy Kozaka
  • wp, 1975, Jutrzejszy dzień międzyrzeckiego ZREMB-u
  • Świąder, J., 1975, Każdemu ogrzane mieszkanie
  • Dublewicz, Zofia, 1975, Mgr Stanisław Kozakiewicz dyrektor szkoły w Białej Podlaskiej
  • Kisielewicz, Józef, 1975, Między VI a VII Zjazdem Partii: Na inwestycyjnej mapie regionu
  • Porębski, J., Marian Wysokiński - rolnik - działacz ludowy
  • Szwabe, Andrzej, 1975, Miara awansu młodych
  • Świąder, J., 1975, Łosice - miasto aktywnej społeczności
  • Św., J., 1975, Miejskie rozterki
  • Świąder, J., 1975, Międzyrzecki "Zremb" w czołółwce zakładów woj. bialskopodlaskiego
  • (bk), 1975, Na pierwszym planie - jakość usług
  • Grzesiak, Tadeusz, 1975, Mobilizująca świadomość zadań : zsynchronizowany program działania
  • Kuźnicki, J., 1975, Najdonioślejsze słowa partii...: trzy Zjazdowe Dni w Małaszewiczach
  • (Św.), 1975, Niemrawo i bez postępu: na budowie "Bumaru"
  • Cywoniuk, Jerzy, O przyszły kształt życia kulturalnego w woj. bialskopodlaskim: rozmowa z wicewojewodą bialskopodlaskim Jerzym Cywoniukiem
  • Grzelak, Danuta, 1975, Ogórkowe żniwa
  • Ruta, Marcin, 1975, Od wrzosówki do wielkostadnych owczarni
  • Wierzejski, P., Nowe wyroby z "Odrodzenia"
  • Św. J., 1975, Nie czekając na projekt
  • "Ojczyźnie i partii na jej VII Zjazd": Dzis Biała Podlaska
  • (Q), 1975, Okradali wagony
  • (wp), Parczewski szpital coraz większy
  • Raczyński, Roman, 1975, Osiągnąć 1000 kg z ha : z wizytą u sekretarza POP
  • Świąder, J., 1975, Pegeerowskie życie
  • Świąder, J., 1975, Pod jednym dachem
  • (Św)., 1975, Nasze zadania : powiatowe konferencje w Białej Podlaskiej, Lublinie, Radzyniu i Zamościu: kampania sprawozdawczo-wyborcza PZPR
  • Dublewicz, Zofia, 1975, Podlaskie trudności startu
  • (Św.), 1975, Prototypowe urządzenia z Białej Podlaskiej do Ghany, Iraku i NRD
  • Św., J., 1975, Program rozwoju Białej Podlaskiej
  • Pińkowski, Józef, 1975, Przemówienie sekretarza KC PZPR Józefa Pieńkowskiego na Przedzjazdowej Konferencji PZPR w Białej Podlaskiej
  • Wierzejski, P., 1975, Przy lampie naftowej u naczelnika
  • (wp), 1975, "Radzyńskie zaprasza"
  • Olszowski, Antoni, 1975, Rozwój AWF Filii w Białej Podlaskiej
  • Staszczak, Czesław, 1975, Radzyńska droga ku lepszemu : przed Powiatową Konferencja PZPR
  • Wierzejski, P., Radzyńska PKS najlepsza w kraju
  • Wierzejski, Piotr, 1975, Rzeźbione na kolanie
  • Świąder, J., 1975, Rozwój bialskiego ogrodnictwa
  • Świąder, J., 1975, Rusza produkcja białczanu sodu: w łosickiej OSM
  • Kowalski, B., 1975, Śmierć przychodzi za wcześnie
  • Św. J., 1975, Sarnacki zajazd nawiazuje do tradycji
  • Św. J., 1975, Sesja Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białej Podlaskiej
  • Świąder, J., 1975, "Słaby punkt"
  • Hortyński, Mariusz, 1975, Stanisław Kurowski: - z tych co "za naszą i waszą wolność walczyli"
  • Kuźnicki, Józef, Start z pozycji minusowych: młodzi na zagrodzie
  • Piela, Józef, 1975, Start z dobrych pozycji: rozmowa z wojewodą bialskopodlaskim
  • Świąder, Janusz, 1975, Stefana Żeromskiego romans w Białej Podlaskiej
  • Kaper, Stanisław, 1975, Uchwały Zjazdu realizujemy od dziś
  • Siergiejuk, Eugeniusz, 1975, Twórca z Ruskowa : regionalne profile
  • Świąder, J., 1975, Tam gdzie walczyło podziemie
  • Świąder, Janusz, 1975, Terespolskie doświadczenia i perspektywy
  • (jst), 1975, W ośrodku odkrywców Serpelic
  • (Św), 1975, W Białej Podlaskiej obradowała miejska konferencja PZPR
  • (Św.), 1975, W handlu nabiałem - wydłużenie kroku
  • Grzelak, Danuta, 1975, W "Biawenie" - kierunek na jakość
  • Ruta, Marcin, 1975, Urodzaj, miód i coś jeszcze
  • Sawa, W., 1975, W Sosnowicy
  • Świąder, J., 1975, W nadbużańskiej gminie
  • Świąder, J., 1975, W sukurs ludziom w bieli
  • Jadczak, St., 1975, Województwo bialskopodlaskie
  • Nieporowski, J., 1975, Więcej "Podlasia" i "Hetmanów
  • Wizytówki województw : bialskopodlaskie
  • Św.J., 1975, Wzmożony wysiłek bialskiego REDP
  • Den. J., 1975, Zdążyć przed wiosną
  • Kowalski, B., 1975, Zgoda na centrum ale....
  • Mierzwiński, Henryk, 1975, Zadania, potrzeby i działania bialskopodlaskiej oświaty
  • Sobieska, B., 1975, Z radzyńskiej "Gracji" za morza oceany i dla nas
  • Św. J., 1975, Zamiast przewodnika
  • (brk), 1976, Bialscy mleczarze : co z planem załogo ?
  • (brk), 1976, Cel : utworzyć front wspólnego zaangażowania
  • (brk), 1976, Gastronomiczna pustynia parczewska
  • (j. św.), 30 lat PRSW - M w Białej Podlaskiej
  • Grzelak, Danuta, 1976, Handlowy kompleks przemysłowy na starcie
  • Ruta, Marcin, 1976, Co daje specjalizacja
  • Szwabe, A., 1976, Otwarcie na nowoczesność : dorobek młodzieży bialskopodlaskiej
  • Świąder, J., 1976, Halina Lisiecka - prezes GS w Sarnakach
  • Świąder, J., 1976, Henryk Potiopa dyrektor Zbiorczej Szkoły Gminnej w Łosicach
  • Świąder, Janusz, 1976, Ani do pługa ani do wozu
  • (asz), I wypocząć i nauczyć się
  • (ajk), Na budowie wytwórni pasz w Radzyniu Podlaskim
  • (brk), 1976, Książki o Międzyrzecu i nie tylko
  • Klemiński, W., 1976, Jedna z pasji dyrektora Robaka?: sportowe sylwetki
  • Kowalski, B., 1976, Kwalifikacje potrzebne od zaraz
  • Kowalski, Bronisław., 1976, Konie do malowania i pokochania
  • Porębski, J., 1976, Mieczysław Fulara - robotnik, członek ORMO
  • Remlein, Włodzimierz, 1976, Gdybyśmy chcieli uniknąć krytyki... mówi prezydent Białej Podlaskiej
  • Szelągowski, Mirosław, 1976, Płk. Mirosław Szelągowski komendant wojewódzki MO w Białej Podlaskiej
  • Wójcikowski, Włodzimierz, 1976, Lepsze czasy dla zabytków
  • brk, 1976, Kąkolewnica na drodze do nowoczesności
  • brk, 1976, Ludzie w srebrzystych hełmach
  • brk, 1976, Na Podlasiu jak na Podhalu
  • z., 1976, Łosice - miasto młodzieży
  • (BK), 1976, Plenum KW PZPR w Białej Podlaskiej
  • (brk), 1976, Parczewscy drogowcy
  • (jst), 1976, Nowe zadania radzyńskiej "Gracji"
  • (Św.), 1976, Członek Biura Politycznego KC PZPR przewodniczący CRZZ Władysław Kruczek na naradzie w Białej Podlaskiej
  • Denisiuk, Jerzy, 1976, Niezastąpiony fachowiec
  • Dublewicz, Zofia, 1976, Ogrody podlaskie
  • Dublewicz, Zofia, 1976, Podlaskie skowronki
  • Jadczak, Stanisław, 1976, Na wschodniej granicy
  • Kowalski, B., 1976, Olimpiada Bialskopodlaskiej Kultury ?
  • Kowalski, B., 1976, Peregrynacje po gminie Platerów
  • Kowalski, B., 1976, Pod kwadratową basztą
  • Ruta, Marcin, 1976, Nie lekceważyliśmy owcy...
  • Świąder, Janusz, 1976, Polska kontrola celno - dewizowa
  • Świąder, Janusz, Pociągi toczą się szybciej
  • Świąder, J., 1976, Pracownicy Bialskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego
  • (B.K.), 1976, Radzyńska "Gracja" zawsze w czołówce
  • (brk), 1976, Dlaczego nie wykonują planów - pytamy Bialskie Przedsiębiorstwo Budowlane
  • Ciesielczuk, Anna, 1976, Przede wszystkim jakość i efektywność szkolenia
  • Dublewicz, Zofia, 1976, Przed nowym rokiem szkolnym w Białej Podlaskiej
  • Jankowska, Wiesława, 1976, Tam, gdzie przed 11 laty: z działalności ZOZ w Parczewie
  • Kuźnicki, Józef, 1976, Razem łatwiej.... Młodzi w Zespołach Rolniczych
  • Lewkowicz, W., 1976, Z wizytą w gminie Sarnaki : Sztandar Ludu
  • Sprawy własne sprawy nasze
  • Św. J., 1976, Spółdzielnia "Podlasie" przezwyciężyła impas
  • Świąder, J., 1976, Sarnackie "Być albo nie Być"
  • Świąder, J., 1976, Stefan Kozak st. majster w Bialskim Przedsiębiorstwie Budowlanym
  • Świąder, J., 1976, Tak rozwijało się PRSWM
  • Świąder, Janusz, 1976, Spotkania w "Ojczyźnie Duszy"
  • (bk), 1976, W Tucznej stawiają na inicjatywę
  • (zd), 1976, TWP na Podlasiu
  • Den. J., 1976, Tamy na "mlecznej rzece"
  • J.Św., 1976, Teatr był tu zawsze
  • Malec, Henryk, 1976, W Bialskopodlaskiej WRZZ kurs na intensyfikację pracy
  • W Terespolskim zakładzie stawka na jakość.
  • Świąder J., 1976, W "Suchym Porcie" w Małaszewiczach
  • Świąder, Janusz, 1976, W Terespolu na przejściu granicznym
  • Świąder, Janusz, 1976, W Łysowie na Podlasiu
  • (bk), 1976, Co z planem załogo ? zadania realizujemy bez przeszkód
  • (brk), 1976, Z górki na pazurki
  • (brk), 1976, Z myślą o wykorzystaniu każdego hektara
  • B. K., 1976, Witold Perczyński prezes Spółdzielni "Stolarz" w Białej Podlaskiej
  • J. Św., 1976, Województwo bialskopodlaskie w perspektywie: Nad planem zagospodarowania przestrzennego
  • Jadczak, Stanisław, 1976, Wieś moja miłość
  • Kapar, Stanisław, 1976, Więcej zboża to również więcej męsa i mleka: rozmowa z sekretarzem KW PZPR w Białej Podlaskiej tow. Stanisławem Kaparem
  • Kowalski, B., 1976, Wacław Czech - dyrektor muzeum J.I. Kraszewskiego. Drugi włodarz Romanowa
  • Kowalski, Bronisław, 1976, Zwolnienie
  • Włodkowicz, Adam, 1976, Wakacje za pasem: wypoczynek dla dzieci i młodzieży
  • Świąder, Janusz, 1976, Żyje pamięć o letniczce z Mężenina
  • Bocian, Anna, 24 godziny w bialskiej "Biawenie"
  • Szwabe, Andrzej, Adam Olkowicz przewodniczący RW ZSMP w Białej Podlaskiej
  • Świąder, J., Antoni Filipiuk organizator wypoczynku dla młodzieży
  • Świąder, Janusz, Best quality z Międzyrzeca Podlaskiego
  • Jadczak, Stanisław, Miejscowości odznaczone Krzyżem Grunwaldu: Białka
  • Mikulski, Bogumił, Całe życie wśród drzew
  • Jadczak Stanisław, Coraz bliżej Białej
  • Porębski, Józef, 1977, Czy na Cicibór można liczyć ?
  • Dmoszyński, Edward, Czy usługi SKR będą sprawniejsze ?
  • Świąder, J., 1977, Dbają o sprawny odbiór płodów rolnych
  • "Desa" w Białej Podlaskiej
  • Świąder, Janusz , Dialog w gminie Leśna Podlaska: emerytury dla rolników
  • (św.), Dlaczego jest źle w łosickiej PKS
  • Św. J., Długie kolejki do lekarzy w woj. bialskopodlaskim
  • (św.), Doskonalenie kierowniczej roli partii w gminie: Plenarne posiedzenie KW PZPR w Białej Podlaskiej
  • Św. J., Dylematy naczelnika
  • Świąder, J., Działacze ZHP. Uczestnicy obozu instruktorskiego w woj. bialskopodlaskim
  • (św.), Dobra szkoła - dobrzy fachowcy
  • Jankowska, Wiesława, Działalność społeczna bialskopodlaskich prawników
  • Denisiuk, Jerzy, Edward Gierek z roboczą wizytą w woj. bialskopodlaskim: Dobry gospodarz to dobry patriota
  • Świąder, Janusz, 1977, Gasnący półksiężyc
  • Świąder, J, Gdzie ta wieś letniskowa ?
  • Świąder, Janusz, Giną wiatraki
  • Św. J., Gospodarze wsi
  • Jadczak, Stanisław, Graniczne miasto Terespol
  • Św. J., Handlowy potentat
  • (brk), Hotele robotnicze nie tylko miejscem wypoczynku
  • Jankowska, Wiesława, Indywidualne i społeczne
  • Świąder, Janusz, Jak pokochać fabrykę ?
  • Kowalski, Bronisław, "Jedynka" dla bialskich meblarzy
  • Kowalski, Bronisław, Józef Rudzki - przodujący rolnik z Piszczaca delegat na VI Zjazd Delegatów Kółek Rolniczych
  • Świąder, J., Klucze do własnego mieszkania
  • Św. J., Książka bliżej czytelnika
  • Kowalski, Bronisław, Legenda mieszka na strychu
  • Bocian, Anna, Lekarz na wsi
  • Kowalski, Bronisław, Lekarze w fabrycznej hali
  • Cybul, Jan, Liczyć na siebie: rozmowa z ..., I sekretarzem KM PZPR w Międzyrzecu Podlaskim
  • Kowalski, Bronisław, Łosice - wczoraj - dziś - jutro
  • Kowalski, B., Łosicki POM
  • (św.), Losy zabytków w woj. bialskopodlaskim
  • Kowalski, Bronisław, Lubią być lubiane...
  • Staszczak, Czesław, Mamy prawo oczekiwać: kampania sprawozdawczo-wyborcza w PZPR
  • Manifestowaliśmy siłę naszej jedności wolę pomnażania wspólnego dorobku.
  • (św.), Książki "wychodzą" na ulicę
  • Mańkowska, Anna, Marzenia o domku czy realne ? Bialskopodlaskie frontem do domków
  • Czerwiński, Wojciech, Miasto w rozwoju: rozmowa z ..., naczelnikiem miasta Międzyrzecau
  • Jadczak, Stanisław, Mieć pomysł
  • Fotyga, Mieczysław, Mieczysław Fotyga - zastępca kierownika Wydziału Rolnego i Gospodarki Żywnościowej KW PZPR w Białej Podlaskiej
  • Łukomski, St. A., Młodoliterackie środowisko lubelskie
  • Kowalski, B., Mobilizujace zadania radzyńskich transportowców w 1977 r.
  • (św.), Na finiszu roku. W województwie bialskopodlaskim
  • Harasimiuk, St., Na łasce losu
  • (bk), Na placach bialskich budów
  • Św. J., Na podlaską nutę
  • Grzelak, Danuta, Na przykład w Białej Podlaskiej
  • Jadczak, Stanisław, Nad Bugiem
  • Św. J., Nadbużańskie kurorty
  • Świąder, J., Najlepsi z Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Białej Podlaskiej
  • Mikulski, Bogumił, Niby dwie a jedna.: Suchowola - wczoraj dziś i jutro
  • j. św., Nowe w starej hucie
  • Jankowska, Wiesława, Ochrona zdrowia: w centrum uwagi
  • Wójcikowski, Włodzimierz, Od wypożyczalni do aktywnej placówki kultury
  • (św.), Odzyskane hektary
  • Kowalski, B., Paleta Podlasiu przypisana
  • (św.), Patrole MO i aktyw społeczny w akcji
  • (św.), PGR w Koroszczynie Zakładem Pracy Socjalistycznej
  • Świąder, Janusz, Piewcy urody konia
  • Świąder, J., Pisanki kraszanki malowanki
  • (św.), Doskonalenie pracy ideowo-wychowawczej wśród młodzieży - tematem plenum KW PZPR w Białej Podlaskiej
  • Świąder, Janusz, Pod drewnianym młotkiem
  • Kisielewicz, Józef, Podlascy bojownicy Rewolucji Październikowej
  • Podniosłe uroczystości w całym kraju. Sztandar dla wojewódzkiej organizacji partyjnej w Białej Podlaskiej
  • B. K., Pomocna dłoń
  • (ajs), PR - 5 przyszłością Sosnowicy
  • Świąder, Janusz, Praca musi być bezpieczna
  • Szwabe, Andrzej, Praca partii z młodzieżą: w województwie bialskopodlaskim
  • Świąder, J., Pracownicy PGR w Koroszczynie
  • Św. J., Producenci witamin
  • (św.), Prostowanie życiowej drogi
  • Świąder, Janusz, Przed panną tylko koń: 160-lecie janowskiej stadniny
  • Przed zniszczeniem i zapomnieniem....
  • Augustynik, Marek, Przyspieszone rytmy: rozmowa z ..., I sekretarzem KM PZPR w Białej Podlaskiej
  • (brk), Przyszła kooperacja "Biaweny" i "Sawy"
  • Obszański, Wiesław, Rolnictwo w regionie tendencje rozwojowe i przeszkody
  • (brk), Rozbudowa PGR Koroszczyn
  • Denisiuk, Jerzy, SKR usprawniają działalność
  • Ruta, Marcin, Sławatycki jubileusz
  • Świąder, J., Sławatycz dorobek i perspektywy: z wizytą w gminie
  • Św. J., Spółdzielnie z perspektywami
  • Świąder, J., Stanisław Kociubiński - dyrektor PGR w Cieleśnicy
  • Marczuk, Stanisław, Stanisław Marczuk dyr. PGR w Koroszczynie
  • Świąder, Janusz, Studencki plener
  • Kowalski, B., Tadeusz Żmirek twórca "Skowronków Podlaskich"
  • Kowalski, Bronisław, Tajemnica podlaskiego tłuściocha
  • (zd), Teatr Ziemi Podlaskiej
  • Kowalski, B., Harcmistrz Teresa Raczkowska-Marek: Delegatka na VI Zjazd ZHP
  • Grzelak, Danuta, Trafić z produkcją w potrzeby klienta: w "Biawenie" wiedzą, jak to się robi
  • Malec, Henryk, W atmosferze zaangażowania i ofiarnej pracy
  • (wo), W Białej Podl. też wybierają najlepszych
  • Świąder, Janusz, W "Biawenie" batalia o jakość produkcji
  • Grzelak, Danuta, Trafić z produkcją w potrzeby klienta: w "Biawenie" wiedzą, jak to się robi
  • Świąder, J., W międzyrzeckim zakładzie "Lasu"
  • Świąder, J., W OHP wychowanie przez pracę
  • Kowalski, B., Wacław Ślósarski - mistrz tortów i pierników, kierownik ciastkarni w Białej Podlaskiej
  • Świąder, Janusz, Wielki kwitnący sad
  • Denisiuk, Jerzy, Wieś mlekiem słynąca
  • (św.), Wojewódzka inauguracja roku szkolenia partyjnego w Białej Podlaskiej
  • Jankowska, Wiesława, Wychowanie społeczne: na przykładzie Białej Podlaskiej
  • (mb), Wynalazczość - dźwignią postępu: znaczne efekty bialskopodlaskich racjonalizatorów
  • Św. J., Zakłady telewizyjne w Parczewie rozszerzają produkcję
  • Kowalski, B., Zespół przodujących rolników ze wsi Zasiadki
  • J. Św., 1977, Ziemniaczane pola bardziej urodzajne
  • (J. Św.), Ziemniaczany potentat
  • Krzyształowicz, Andrzej, Z..., dyrektorem Stadniny Koni w Janowie Podlaskim nie tylko o malarstwie
  • Świąder, Janusz, 1978, Aukcja w chłodzie i deszczu
  • Świąder J., 1978, Biała Podlaska roku 2000
  • Świąder, J., Biała Podlaska w obliczu reformy szkolnictwa: po plenum KW PZPR
  • (św.), Zielone witaminy z bialskiej WSO
  • (św.), 1978, Bialskopodlaska Chorągiew ZHP otrzymała imię Przyjaźni Polsko-Radzieckiej
  • Jadczak, Stanisław, Bialskopodlaskie patronaty
  • Grzelak, Danuta, 1978, "Biawena" młodymi stoi
  • (św.), Biblioteka i jej wierni czytelnicy
  • Świąder, Janusz, 1978, Być harcerzem
  • (św.), 1978, Coraz wyraźniejszy kształt przyszłej dziesięciolatki
  • Grzelak, Danuta , Coraz wyższa marka międzyrzeckiej "Odzieży"
  • Ruta, Marcin, Czemierniki odrabiają straty. Na drodze specjalizacji
  • (Z. D.), 1978, Dorośli w szkolnej ławie
  • Ruta, Marcin, 1978, Drugi chleb w gminie Olszanka
  • (St. Jad.), 1978, Dwaj delegaci: Przed I Wojewódzką Konferencją Sprawozdawczo - Wyborczą ZSMP w Białej Podlaskiej
  • Jadczak, Stanisław, Dziewczyna na traktorze
  • Grzelak, Danuta, 1978, Gdzie lekarstwem jest praca
  • Malec, Henryk., O kształceniu dorosłych: z ..., - przewodniczącym WRZZ w Białej Podlaskiej
  • Grzelak, Danuta, Historia jednej kontroli
  • Świąder, J., Inż. Róża Tracz - projektantka tkanin w ZPW "Biawena"
  • Kowalski, Bronisław, 1978, Kocha się tylko jedną sztukę
  • Św. J., 1978, Komarówka z bliska
  • Mikulski, Bogumił, 1978, Za wolność i lud
  • Świąder, J., Kurs na sadownictwo
  • Kowalski, B., 1978, Las przygarnie nas
  • Pietras, Jan., Małe i duże problemy naszych miast: rozmowa z..., I sekretarzem KM-G PZPR w Łosicach
  • Buczek, Marian, Ludzie, ziemia i pieniądze
  • Falkiewicz, Maciej, Z wiceprezesem Bialskopodlaskiego Klubu Jeździeckiego ... o zimowej hippice dla wszystkich
  • Świąder, J., 1978, Maria Nikończyk kandydatka na radną GRN w Radzyniu Podlaskim
  • Przesmycka, Maria , Magister z Białej Podlaskiej
  • Świąder, J., 1978, Mieszanki z Radzynia
  • Świąder, J., Mikołaj Pańkowski celnik z Terespola
  • (zd), 1978, Na naukę nigdy za późno
  • Św., 1978, Na stacji PKP w Małaszewiczach
  • Świąder, J., 1978, Najlepsze z "Elremetu"
  • (św.), 1978, Nie tylko zwiększona pomoc i opieka nad chorymi
  • (św.), 1978, Nowe inwestycje w woj. bialskopodlaskim
  • Krzyżanowski, Juliusz, O muzycznym awansie Białej Podlaskiej
  • Wrębiak, Celestyn, O profilu placówek muzealnych i skansenie: z ..., dyrektorem Muzeum Okręgowego w Białej Podlaskiej
  • (św.), 1978, Ocena realizacji zadań społeczno - gospodarczych
  • Kowalski, Bronisław, 1978, PGR Międzyrzec wrasta w ziemię
  • Jad. St., Pomyślna dekada radzyńskiej "Gracji"
  • Den., J., Pozytywny bilans bialskopodlaskiego mleczarstwa
  • (św.), 1978, Problemy budownictwa tematem plenarnego posiedzenia KW PZPR w Białej Podlaskiej
  • (św.), Problemy modernizacji stacji PKP w Małaszewiczach
  • Ciesielczuk, Anna, Problemy bialskopodlaskiej oświaty: rozmowa z sekretarzem KW PZPR ...
  • Świąder, J., 1978, Producenci masła najwyższej jakości
  • Świąder, J., Ryszard Fedoruk - członek Egzekutywy KW PZPR w Białej Podlaskiej mistrz w międzyrzeckim "Zrembie"
  • Ziemba, Zbigniew, "Sawa"- nowy zakład odzieżowy powstaje w Białej Podlaskiej
  • Miazga, Zbigniew, 1978, Sprawować władzę
  • Świąder, J., Stanisław Panasiak - lekarz z Czemiernik, laureat nagrody "Sztandaru Ludu"
  • Miazga, Zbigniew, Stefan Zemke - leśnik, kombatant II wojny światowej
  • (zd), Szkoły zawodowe bliżej życia
  • Miazga, Zbigniew, 1978, Ta dawność wciąż z nami. Miejscowości odznaczone Krzyżem Grunwaldu
  • Jadczak, Stanisław, 1978, Tu zaszła zmiana
  • Świąder, Janusz, Turystyczna oferta Podlasia
  • Dmoszyński, Edward, SKR lat osiemdziesiątych w Wisznicach
  • Denisiuk, Jerzy, Wieś kółkiem "napędzana"
  • Harasimiuk, Stanisław, Wybrać sołtysa
  • Kowalski, Bronisław, Samodzielna dziewczyna
  • Porębski, Józef, Zaczęło się od KZMP
  • Świąder, Janusz, 20 - tysięczna w Komarnie
  • Gmitruk, Zygmunt, Aktualne problemy rolnictwa na przykładzie gminy Jabłoń
  • (msk), 1979, Amatorzy na scenie
  • Miazga, Zbigniew, 1979, Na tablicy z napisem Biała Podlaska
  • P.J., "Biaweny" dziś i jutro
  • (ist), 1979, Dom kultury - inwestycja 35 - lecia w Międzyrzecu
  • Świąder, J., 1979, Eugeniusz Kubinowski - dyrektor Bialskopodlaskiego Towarzystwa Muzycznego
  • Chojecki, Ryszard, Ginie dworek w Łosicach
  • Kot, Bolesław, 1979, Intensyfikacja hodowli sprawą najważniejszą: gmina Konstantynów
  • Świąder, J., Irena Malinowska - kierownik "Domu Książki" w Białej Podlaskiej
  • Świąder, J., Jan Chilczuk - lekarz stomatolog, kierownik Ośrodka Zdrowia w Wisznicach
  • (św.), Kłopoty surowcowe Podlaskich Zakładów Meblarskich
  • (św.), 1979, Kornickie Zakłady Kredowe czekają na swoją szansę
  • Kisielewicz, Józef, 1979, Krzyż Grunwaldu dla Piszczaca
  • Świąder, J., Leon Sidorowicz - dyrektor Urzędu Celnego w Terespolu
  • Samulak, Mieczysław., Rozmowa Sztandaru z..., dyr. SKR w Ulanie Majoracie o realizacji zadań usługowych
  • Świąder, Janusz, Między magazynem a sklepem
  • Niemczuk, Włodzimierz, Stać ich na więcej... : Milanów: gminne organizacje partyjne w działaniu
  • J. Św., Miejskie rozterki
  • Świąder, Janusz, 1979, Młodzi z "Biaweny"
  • Alb., A., Nie ma kultury bez inicjatywy i działaczy
  • Zalewski, Władysław, O "cudzie hodowlanym" w PGR Kalinka: (rozmowa z prof. dr hab...)
  • (msk), O lepsze wykorzystanie bogatych złóż: w Kornickich Zakładach Kredowych
  • Obszański, Wiesław, 1979, O likwidacji skutków powodzi: rozmowa Sztandaru Ludu z mgr inż...
  • Kowalski, M., O międzyrzeckim muzeum: z prezesem Tow. Przyjaciół Nauk dr M. Kowalskim
  • Trykacz, Zbigniew, O sprawach młodzieży...
  • (św.), Od muzyki do plastyki: w Łosickim Domu Kultury
  • Denisiuk, J., Oni pojadą na dożynki
  • Kalinowski, Mirosław., Piątka z "Elremetu"
  • Nosalski, Apolinary, 1979, Pisarz wobec współczesności
  • Konopka, Marian, 1979, Sprawy bieżące: Piszczac
  • Świderski, Mieczysław, Stawka na hodowlę: Platerów
  • Milaniuk, Wiesław, 1979, Pozyskać młodzież dla rolnictwa: Radzyń Podlaski
  • Jakubik, Paweł, 1979, Pracownicy WPGKiM w Białej Podlaskiej
  • Albigowski, Andrzej, Prezydium WRN - ważne ogniwo władzy
  • Jadczak, Stanisław, 1979, Protokół zbrodni w Radzyniu
  • Małe i duże problemy naszych miast : [Radzyń Podlaski]
  • Jarmuł, Stanisław, 1979, Radzyńskie porównania: kartki z 35-lecia
  • (św.), 1979, Sami dla siebie
  • Cybul, Jan, Samorząd w służbie mieszkańców
  • Stanisławski, Jan, 1979, Spotkanie z Kodniem
  • Bret, Daniel, 1979, Stara Kornica: pokonywanie trudności
  • P.J., Świat, który nie może zginąć
  • (MSK)., Szkło kocha mądrych i pracowitych
  • (św.), 1979, Umacnianie roli rodziny. Plenum KW PZPR w Białej Podlaskiej
  • (msk), W radzyńskiej wytwórni pasz: ...dla brojlerów, niosek, kaczek
  • Albigowski, Andrzej, W Wojewódzkim Zespole Poselskim
  • (msk), Wacław Hryniewicz - dyrektor Oddziału Rejonowego RSW "Prasa-Książka-Ruch" w Białej Podlaskiej
  • Kuźmiuk, Roman, 1979, Stawka na hodowlę: Wisznice
  • Kalinowski, Mirosław, 1979, Włodzimierz Adamiec - dyrektor Rejonowych Kolei Państwowych w Małaszewiczach
  • (św.), 1979, Możliwości rozwoju chowu bydła. Wspólne plenum KW PZPR i WK ZSL w Białej Podlaskiej
  • Pająk, Henryk, 1979, Wylew
  • Świąder, J., Wzorowa piątka z "Elremetu": ludzie dobrej roboty
  • Kuźnicki, Józef, 1979, Z wizytą w Dębowej Kłodzie
  • Puszkarski, Jan, 1979, Zbrodnie hitlerowskie w woj. bialskopodlaskim: rozmowa z szefem Prokuratury Wojewódzkiej ... - przewodniczącym Delegatury Wojewódzkiej OKBZH w Białej Podlaskiej
  • Świąder J., 20 lat na posterunku
  • "Biawena" w klubie miliarderów
  • Kozłowski, Henryk., Być strażakiem
  • (msk), 1980, Chłopcy w niebieskich mundurach
  • (msk), Ciągle mieć na uwadze poprawę warunków pracy
  • Możemy zrobić więcej...: wytyczne na VIII Zjazd partii inspiracją gospodarskiej dyskusji. Dziennikarskie spotkania w gminie Piszczac
  • Kuźnicki, Józef, 1980, Inż. Cz. Artyszuka - ślady na ziemi rodzinnej
  • Kalinowski, M., 1980, Czy bialskie ścieki zatrują Krznę ?
  • (św.), 1980, Edward Markowski - Zasłużony Nauczyciel PRL
  • Elektrycznym do Białej a potem do Terespola
  • Świąder, J., Emma Cieślińska - laureatka nagrody "Sztandaru Ludu"
  • Błyskosz, Jan, Wśród nadbużańskich łęgów
  • III Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza PZPR w Białej Podlaskiej.
  • (msk), Informacje o rozmowach z członkami i kandydatami partii: Z obrad egzekutywy KW PZPR w Białej Podlaskiej
  • (msk), 1980, Inwestycje i zamierzenia bialskopodlaskiej spółdzielczości pracy
  • Jadwiga Kołtun - nauczycielka Gminnej Szkoły Zbiorczej w Czemiernikach
  • (św.), Jeśli się chce - można przodować
  • Świąder, J., Józefa Matyńkowska - pedagog kandydat na posła do Sejmu PRL
  • (św.), Kiedy rozruch bialskopodlaskiej fabryki domów ?
  • Hryniewska, Grażyna, Bądź słoneczny ! Kodeń - 1980
  • Konfrontacja stanu rzeczy, potrzeb i aspiracji: Biała Podlaska - miasto jakiego pragniemy
  • (wo), 1980, Kto będzie sportowcem roku w woj. bialskopodlaskim ?
  • Małaszewicze - "suchy port" to już 30 lat...
  • Świąder, J., Marian Dziwiński - rolnik ze wsi Litewniki Stare w gminie Sarnaki
  • Kisielewicz, Józef, Marian Wróblewski delegat na VIII Zjazd
  • Masowe, barwne: Bialskopodlaskie
  • Świąder, Janusz, 1980, Mieć zaufanie do załogi
  • (św.), Mieszkania - najważniejsze
  • Adamiuk, Marian, 1980, Młodzi współgospodarze zakładu
  • (msk), 1980, Modernizacja z przeszkodami
  • Wyszogrodzka, Anna, Muzyczne Podlasie
  • (św.), 1980, Na gospodarczej mapie Białej Podlaskiej
  • Świąder, J., Na odzież z "Sawy" jeszcze poczekamy...
  • A. Alb., Nie tylko naczelnik...
  • Pośpiech, Zygmunt, 1980, Odbudować autorytet partii: gminne organizacje partyjne w działaniu
  • (msk), Opóźnienia w inwestycjach rolniczych na Podlasiu
  • Świąder, J., Pasażer z tornistrem
  • (jst)., Poczytać książkę w Leśnej
  • Świąder, Janusz, 1980, Polubić pszczoły
  • (msk), Potrzebna większa dbałość o mienie
  • Socha, Ryszard, Powszechna akceptacja dla strategii rozwojowej: rozmowa z I sekretarzem KW PZPR w Białej Podlaskiej tow....
  • Cichocki, Radosław, O kulturalnych aspiracjach i potrzebach Białej Podlaskiej: rozmowa Sztandaru z..., -dyrektorem Klubu MPiK
  • Tyszkiewicz, Zdzisław, 1980, Rokitno: daleka droga do czołówki
  • Dmoszyński, Edward, 1979, Roman Makarski - młynarz z PZZ w Białej Podlaskiej
  • (św.), 1980, Sesja WRN i WK FJN w Białej Podlaskiej
  • (msk), Sport i wypoczynek w młodzieżowym wydaniu
  • Kalinowski, Szczepan, Styl życia
  • Jadczak, Stanisław, 1979, Sześć dni "Zremb-u"
  • Kościński, Mieczysław, Szkoła zawodu i społecznego działania
  • Świąder, Janusz, Szybciej rozwiązywać problemy komunalne i mieszkaniowe
  • Sobieska, Barbara, Teresa Misiak - działaczka związkowa z Białej Podlaskiej
  • Kwiatkowski, Marian, Troszczyć się o lepsze zaopatrzenie i kulturalną obsługę
  • (św.), TWP rozbudza głód wiedzy
  • Porębski, Józef, 1977, Najczulsza sprawa: w Bialskich Zakładach Mebli
  • Porębski, Józef, Najczulsza sprawa: w Bialskich Zakładach Mebli
  • W gospodarstwie Stanisława Kawęckiego, 1980
  • (msk), W Łosickim Domu Kultury
  • (msk), 1980, W międzyrzeckim "Lesie"
  • Kalinowski, M., W PGR Rozkosz
  • (św.), Bogaty asortyment produkcji: w Spółdzielni Galanterii Skórzanej
  • (św.), Na konto nowego roku w Zakładach Przemysłu Wełnianego "Biawena"
  • (A.M.), Więcej towarów na rynek: realizujemy uchwały VIII Zjazdu
  • Świąder, Janusz, 1980, Wiesława Makaruk - mistrz wydziału cerowalni w ZPW "Biawena"
  • (msk), Woda dla Białej Podlaskiej
  • Kalinowski, M., 1980, Wychowanie przedszkolne na Podlasiu
  • Łabęcki, Jerzy, 1979, Zebranie w Piszczacu
  • Łabęcki, J., 1980, Żniwa w gminie Wisznice
  • (św.), 1980, Żywotne sprawy zakładu: Z wizytą w łosickim "Bumarze"
  • (św), 10 lat Łosickiego Domu Kultury
  • (św.), 1981, 40 klubów HDK w woj. bialskopodlaskim
  • Wiśniewski, Leszek, Konferencje miejskie PZPR: Biała Podlaska: poszukiwanie kierunków działania
  • (św.), W Białej Podlaskiej: ocena funkcjonowania placówek handlowych i zaopatrzenia rynku: Z obrad Egzekutywy KW PZPR
  • Popczyk, Mirosław, 1980, Bialscy entuzjaści windsurfingu
  • Kalinowski, Mirosław, Bialska oczyszczalnia przechodzi czyściec
  • Kalinowski, M., 1981, Bialskopodlaska kultura nie chce dłużej wycierać się po cudzych kątach
  • Kalinowski, M., 1981, Bliska ciału ta podarta koszula
  • Czop, Stanisław, By służba zdrowia pracowała sprawniej...
  • (msk), Co dalej z bialskim "Polamem"?
  • Co pozostanie z podlaskiej wsi?
  • (KK), Co słychać we Włodawie...
  • Kwaśniewska, E., 1981, Człowiek o złotych rękach
  • Czop, Stanisław, Dzień dzisiejszy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białej Podlaskiej
  • (św.), Fala przestępstw kryminalnych na Podlasiu
  • (św.), 1981, Jak długo tylko gaz z butli ?
  • (sw), Jak małaszewicka DRKP łagodzi trudności w transporcie
  • (św.), Jak usprawnić zaopatrzenie bialskopodlaskiego rynku ?: Z obrad egzekutyw KW PZPR
  • (św.), 1981, Karygodne przypadki marnotrawstwa i niegospodarności wykryły kontrole bialskiej MO
  • Kalinowski, M., 1981, Kiedy w rezydencji Radziwiłłów ?: Wystawy bialskiego muzeum
  • (św.), 1981, W Białej Podlaskiej: Kierunki rozwoju przemysłu rolno-spożywczego
  • Drab, Ryszard., Czas rzetelnych ocen i konstruktywnych wniosków. Gminne organizacje partyjne w działaniu: Kodeń
  • (św.), Łosiczan troski i kłopoty
  • (j.św.), Mali klienci czekają na odzież z "Sawy"
  • Stanisławski, Jan, 1981, Mieszkań nie ma - mieszkania są
  • (św.), 1981, Na co się skarżą mieszkańcy Podlasia
  • (św.), Na przykład w "Biawenie"
  • Piela, Józef, Na renomę trzeba ciężko zapracować: "Sztandar" rozmawia z wojewodą bialskopodlaskim ....
  • Puszkarski, Jan, 1981, Na tropie niegospodarności i spekulacji
  • (msk), 1981, Nabytki bialskiego muzeum
  • Obradowała IV Wojewódzka Konferencja Programowo-Wyborcza PZPR w Białej Podlaskiej: Konsekwencja w odbudowie autorytetu partii. Czesław Staszczak I sekretarzem KW.
  • Kalinowski, Mirosław, Ochrona krajobrazu w woj. bialskopodlaskim
  • Ogórki z Terespola wzbogacą nasze jadłospisy
  • Bogdal, Józef, Widzieć potrzeby ludzi dzielić ich troski i zmartwienia: Gminne organizacje partyjne w działaniu. Olszanka
  • (św) , 1981, Opóźnienia na budowie szpitali w Radzyniu i Białej Podlaskiej
  • (msk), 1981, Pierwsze w Białej Podlaskiej prywatne przedszkole czeka na dzieci
  • Świąder, Janusz, 1981, Plenarne posiedzenia KW PZPR w Chełmie i Białej Podlaskiej
  • (msk), 1981, Plenum WK ZSL w Białej Podlaskiej
  • (msk), 1981, Podlascy harcerze gromadzą ślady przeszłości
  • (m), Portret Józefa I. Kraszewskiego w rzeźbie i medalierstwie
  • (msk), Praca i rehabilitacja: W bialskim "Elremecie"
  • Przed IX Zjazdem PZPR W Białej Podlaskiej - 19 bm, w Lublinie - 26 bm., w Zamościu - 23 bm. obradować będą wojewódzkie konferencje sprawozdawczo wyborcze PZPR.
  • (św.), Regionalia w bibliotece wojewódzkiej
  • (św.), Rehabilitacja na równi z pracą: w spółdzielni "Elremet"
  • Prokopiuk, Sabina, 1981, Rozmowa Sztandaru z..., z Zalesia o 15 - letniej działalności KGW
  • Kalinowski, Mirosław, Ścieki popłyną do Krzny
  • Kwaśniewska, Eliza, 1981, Sędziwy rzeźbiarz z Dołhobrodów
  • Denisiuk, Jerzy, Sezon ogórkowy w "Podlasiance"
  • Kociubiński, Stanisław, Rozmowa Sztandaru z zastępcą dyr. PGR w Międzyrzecu Podl.... o tym, czy jest czego zazdrościć pegeerom
  • (św.), 1981, Szkoła zbiorcza w Białej Podlaskiej po pięciu latach budowy
  • (św.), Szkoły wracają na podlaską wieś
  • Kalinowski, M., Szpital w Radzyniu jeszcze nie w październiku
  • Denisiuk, Jerzy, 1981, Tuczniki nie rosną na życzenie
  • (św.), 1981, W Białej Podlaskiej: Polityka oświatowa w województwie
  • (msk), W Białej Podlaskiej: walka ze spekulacją: Z obrad Egzekutyw KW PZPR
  • (msk), 1981, W Białej Podl. Wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe : z obrad egzekutywy KW PZPR
  • (msk), W bialskiej RSP
  • (św.) , W gąszczu kolejarskich bolączek i kłopotów
  • (msk), 1981, W oczekiwaniu na uchwałę WRN : Nowe przedsiębiorstwa w Bialskopodlaskiem
  • (j.sw.), Wielka szansa Kornicy
  • (sna), 1981, Wojewódzkie zjazdy delegatów SD w Białej Podlaskiej i Lublinie
  • (św.), 1981, Wspólne ustalenia władz i " Solidarności" na Podlasiu
  • (in), 1981, Wysycha mleczna rzeka
  • Świąder, Janusz, Z grupą operacyjną w gminie Czemierniki
  • Nadłonek, Sławomir, Zanotowane na Podlasiu
  • (św.), 1981, Żniwa to dopiero początek zbioru plonów
  • (Msk) , Czy ruszy produkcja części zamiennych dla rolnictwa ?
  • Buczyłło, Zygmunt, 1981, O zawiłościach reglamentacji: rozmowa z dyr. Wydziału Handlu i Usług Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej
  • Cyra, Eugeniusz, Postulaty i fakty: rozmowa z wicewojewodami bialskopodlaskimi...
  • Buczek, Marian, W sprawie twarzy
  • (św.), Międzyrzecka Spółdzielnia Mieszkaniowa ma już 20 lat
  • (św.), Jakie mają być kółka rolnicze ?
  • Adamski, Leszek, O lecie OHP bez fantazji
  • (msk), Oby nam dzieci zdrowe były...
  • Kowalski B., Edmund Kulczyk - społecznik
  • Świąder, Janusz , Gmina w mieście
  • II wojewódzkie konferencje sprawozdawczo-wyborcze PZPR omówiły kluczowe zadania dla regionów: bialskopodlaskiego, zamojskiego
  • Dublewicz, Zofia, Jubileusz Akademii Bialskiej
  • Alb. A., Konsultacje w Komarówce: przed wyborami do rad narodowych stopnia podstawowego
  • Omówienie referatu wygłoszonego przez I sekretarza KW PZPR w Białej Podlaskiej tow. Ryszarda Sochę na II Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej
  • Kowalski, B., Mokry, zimny rok
  • Kasprzak, K., 1978, Piłkarze AZS z Białej Podl. rewelacją rundy
  • (św.), W Białej Podlaskiej: o wyższą jakość pracy partyjnej na wsi
  • Świąder, J., Specjalizacja i śmieszne imprezy
  • (brk), Spełnione marzenia o letnim wypoczynku
  • Grzelak, Danuta, Sterowanie rynkiem
  • Albigowski, Andrzej, To były trudne żniwa: Sesja GRN w Radzyniu
  • (św.), Warzywa i owoce z bialskopodlaskich plantacji
  • Porębski, Józef, Zaczęło się od KZMP : XXX lat PZPR
  • Bieleń, Stanisław , Czeka nas ogrom pracy: wywiad z sekretarzem KW PZPR w Białej Podlaskiej...
  • Denisiuk, Jerzy, Gospodarstwo spod "Złotej Wiechy"
  • Świąder, J., Marian Miłosz - przewodniczący KSR w ZPW "Biawena"
  • Jadczak, Stanisław, Na odludziu
  • Kwaśniewski, Tadeusz, Ostrość spojrzenia - wyższe kryteria
  • (awa), Robotnicy w szkole
  • (k), Bialskopodlaski plebiscyt na 10 najlepszych zawodników
  • Pająk, Henryk, Stępa przez półtora wieku
  • Wielki koncert w terenie
  • Jad. St., Czas realizacji porozumienia
  • (msk), Problemy podmiejskiej gminy
  • Powszechnym udziałem w wyborach manifestowaliśmy w regionie poparcie dla programu VIII Zjazdu i kandydatów FJN.
  • (św.), Skandaliczna bezmyślność i brakoróbstwo na budowie
  • (św)., Sprawy komunalne i mieszkaniowe
  • (św.), Start do reformy szkolnej nadal trudny
  • Święto prasy regionalnej i jej czytelników w woj. bialskopodlaskim.
  • Czerski, Tadeusz, O tym co przeszkadza w lepszej pracy: z... - dyr. kombinatu PGR Parczew
  • (św.j.), Węgiel dla wsi
  • (msk), 1980, Większe potrzeby niż możliwości
  • Józefczak, Tadeusz, 1980, Współodpowiedzialność za unowocześnienie wsi i rolnictwa: mówi prezes WK ZSL w Białej Podlaskiej..
  • (św.), Ziemniaki jak orzeszki
  • Kowalski, Bronisław, Dobre strony
  • (św.), Drób z najwyższą marką
  • (bk), Plenarne obrady KW w Białej Podlaskiej i Chełmie
  • Jadczak, Stanisław, Sztafeta dobrej roboty
  • Szwabe, Andrzej, Więź jaka być powinna
  • Kasprzak K., 1977, Władysław Kudelski
  • Jadczak, Stanisław, Gmina gospodarna
  • Świąder, Janusz, Holenderscy osadnicy
  • Św. J., Inwestycyjna mapa powiatu bialskiego
  • (Q), Jak w BFM handlowano deszczułkami
  • Świąder, J., Komunikacyjny dylemat
  • Świąder, J., Jubilat co się zowie
  • Jadczak, St., Mistrz gospodarności i kultury
  • (wp), Może jeszcze się przyda
  • Św. J., Na miarę aspiracji Kodnia
  • J. Św., "Panie Kochanku" i inne
  • (A.K.), Plenarne posiedzenia KW PZPR i narady aktywu: w Białej Podlaskiej i Zamościu
  • Nadłonek, Sławomir, Po prostu - mistrz
  • Popiołek, Kazimierz, Rozmowa o zabytkach
  • Wizytówki województw : bialskopodlaskie
  • Kasprzak, K., Wojewódzka inauguracja w bialskiej Filii AWF
  • Porębski Józef, Wystarczy powiedzieć: Brzeziński : ludzie partii
  • Świąder, J., 1976, 5500 godzin emisji w eterze
  • Dublewicz, Zofia, Ambitny mecenat nad sztuką ludową : na Podlasiu
  • Kowalski, B., Dyr. Andrzej Krzyształowicz - czarodziej od koni, ambasador i mecenas sztuki
  • Gogołowska St., Bazyli Albiczuk - artysta ludowy
  • Czyn partyjny przykładem pożytecznego i wzorowo zorganizowanego działania w imię społecznego dobra
  • Grzelak, Danuta, Dobrze wykorzystany czas modernizacji
  • Kowalski, B., Dzięki nim pięknieje miasto
  • (brk), Gmina hodowlą stoi
  • Rusecki, Stefan, Gospodarz z prawdziwego zdarzenia: kandydaci do nagród Sztandaru Ludu
  • Świąder, J., Handlowcy spod znaku "Samopomocy Chłopskiej"
  • (brk), Jak sprawiedliwie podzielić ?
  • Denisiuk, Jerzy, "Kolędnicy" znad Buga
  • Świąder, J., 1976, Kornica nie tylko kredą słynie
  • Włodkowicz, A., Krystyna Mackiewicz - bibliotekarka gminna z Tucznej (woj. bialskopodlaskie)
  • Lista kandydatów na radnych do WRN w Białej Podlaskiej
  • Dublewicz, Zofia, Maria Abramiuk - artystka ludowa
  • Denisiuk, Jerzy, Modernizacja zakładu i ... charakterów
  • Grzelak, Danuta, Najważniejsze - poczucie odpowiedzialnośći: kandydaci do nagród Sztandaru Ludu
  • Świąder J., Największy sad na Podlasiu
  • Nowo wybrani radni WRN
  • Świąder, J., O Piszczacu z nutką sarkazmu
  • Świąder, Janusz, 1976, Pasja wiejskiej nauczycielki z Niemojek
  • (bk), 1976, Podróże na krótkich falach
  • Świąder, J., 1976, Stoi na stacji lokomotywa
  • Grzelak, Danuta., Usługowe ugory: na przykładzie Białej Podlaskiej
  • (zd), W trosce o szkolnictwo specjalne
  • J. Św., Wieczory kulturalne nie tylko w Łosicach
  • Wszystkim czym żyje partia: Rozmowa z przewodniczącymi wojewódzkich komisji kontroli partyjnej
  • Dublewicz, Zofia, Wybór: kandydaci do nagród Sztandaru Ludu
  • Klusek, Wojciech, Z żołnierzami na straży granic
  • (jst)., Zespół wicemistrzów
  • (jst), 1975, Sarnacki zajazd nawiazuje do tradycji
  • (asz), 1975, Atutem młodość !
  • Biała Podlaska 30 km od granicy
  • Grzelak, Danuta, 1975, Międzyrzecki "Zremb" - zakładem przyszłości
  • (brk), 1975, Długa droga nie tylko do kowala
  • Powiatowe konferencje w Kraśniku, Lubartowie, Parczewie, Tomaszowie i Włodawie.
  • (kab), 1976, Młodzieżowe zjazdy w Białej Podlaskiej i Chełmie
  • Kasprzak, K., 1976, Sportowe problemy Białej Podlaskiej
  • Powszechny udział mieszkańców naszego regionu w wyborach manifestacją poparcia programu partii
  • Małe i duże problemy Parczewa
  • (brk), 1977, Bogate lato bialskiej kultury
  • Świader, J., 1977, Czy znajdą swój dom?
  • (św.), 1978, Czy wykorzystana szansa ? Rolnictwo w rejonie kanału Wieprz - Krzna
  • Kobyłka, Marian, Z... - kierownikiem ZPL "Las" w Międzyrzecu Podlaskim o smakowitych przetworach z runa leśnego
  • Świąder, Janusz, 1978, Na szlaku kolejowym wschód - zachód
  • Kowalski, Bronisław, 1978, "Zrembu" batalia o jakość
  • Kowalski, B., 1978, Pierwszoklasiści w 10 - latce
  • Wójcikowski, Włodzimierz, 1978, Autorytet zdobywany pracą
  • (brk), 1978, Odnalezione rezerwy w bialskim mleczarstwie
  • Świąder, J., 1979, Zima leśnych ludzi
  • Kublik, Marian, 1979, Pierwsze wnioski z kampanii: gminne organizacje partyjne w działaniu Janów Podlaski
  • Borowicz, Stanisław, 1979, Ze Stanisławem ..., prezesem Spółdzielni Inwalidów - Międzyrzec o znaku "Q"
  • Hryniewska, Grażyna, 1979, Małe i duże problemy naszych miast [Terespol]
  • Knorr, Mirosława, 1979, Juliusz Krzyżanowski - działacz społeczny z Białej Podlaskiej
  • Św.J., 1979, Inwestycyjne dylematy handlu
  • Pańczuk, Stanisław, 1980, Profilowanie produkcji : Sosnówka
  • Buczek, Marian, 1980, Za parawanem
  • Świąder, Janusz, 1980, O najważniejszych sprawach produkcji
  • Gnot, Małgorzata, 1981, Ikony z Białej
  • Gudebska, Danuta, 1976, Kultura to sierotka
  • Wójcikowski, Włodzimierz, 1976, Masowe, pełne barw i radości święto Sztandaru Ludu oraz Czytelników w Białej Podlaskiej
  • P. J., 1979, Młodzież ojczyźnie i partii
  • Kowalski, Bronisław., 1975, Pomniki mówią o zwycięstwie
 
Wybory prezydenckie w Polsce w 1989 roku : druki ulotne i plakaty z terenu województwa bialskopodlaskiego

Wybory prezydenckie w Polsce w 1989 roku : druki ulotne i plakaty z terenu województwa bialskopodlaskiego

Structure

Publication structure:

 
Fotografie i ryciny ze zbiorów Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie

Fotografie i ryciny ze zbiorów Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie

Structure

Publication structure:

 • Fotografie i ryciny ze zbiorów Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie
  • Kraszewski Józef Ignacy [dokument ikonograficzny]
  • Kraszewski Józef Ignacy [dokument ikonograficzny]
  • Kraszewski Józef Ignacy [dokument ikonograficzny]
  • Kraszewski Józef Ignacy [dokument ikonograficzny]
  • Kraszewski Józef Ignacy [dokument ikonograficzny]
  • Kraszewski Józef Ignacy [dokument ikonograficzny]
  • Joanna z Kraszewskich Moraczewska i Kazimiera z Kraszewskich Rulikowska [dokument ikonograficzny]
  • Rodzina Józefa Ignacego Kraszewskiego [dokument ikonograficzny]
  • Joanna z Kraszewskich Moraczewska - siostra pisarza Józefa Ignacego Kraszewskiego (z prawej) i Kazimiera z Kraszewskich Rulikowska - córka Lucjana, siostrzenica pisarza
  • Stefania Kraszewska z rodziną na ganku dworu w Romanowie
  • Aleja świerkowa w parku dworskim w Romanowie [dokument ikonograficzny]
  • Park dworski w Romanowie [dokument ikonograficzny]
  • Park dworski w Romanowie [dokument ikonograficzny]
  • Ananasarnia założona przez Kajetana Kraszewskiego w Romanowie [dokument ikonograficzny]
  • Bracia Kraszewscy : Józef Ignacy, Kajetan i Lucjan w Dreźnie
 
Biała Podlaska i powiat bialski na starych fotografiach

Biała Podlaska i powiat bialski na starych fotografiach

Structure

Publication structure:

 • Biała Podlaska i powiat bialski na starych fotografiach
  • Straż Pożarna i mieszkańcy Piszczaca
  • Pracownicy Sejmiku i Starostwa Bialskiego podczas uroczystego przyjęcia
  • Organizatorzy i członkowie teatru amatorskiego w Białej Podlaskiej
  • Grupa uczniów i nauczycieli Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej przed budynkiem szkolnym
  • Grupa uczniów Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej z nauczycielem
  • Miejskie Koło Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Białej Podlaskiej
  • Pracownicy Starostwa Powiatowego przed budynkiem starostwa w Białej Podlaskiej
  • Pracownicy Sądu Okręgowego w Białej Podlaskiej
  • Targowisko miejskie w Białej Podlaskiej
  • Carska Straż Ogniowa w Białej Podlaskiej przed Bramą Radziwiłłowską w parku
  • Procesja Bożego Ciała w Białej Podlaskiej
  • Pomnik św. Jana Kantego przed wjazdem do szpitala przy ul. Warszawskiej w Białej Podlaskiej
  • Nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Białej Podlaskiej sadzą drzewka przy ul. Łomaskiej
  • Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 3 w Białej Podlaskiej
  • Sklep spożywczy Antoniego Wrzoska (róg ulicy Warszawskiej i Reformackiej)
  • Zawody strzeleckie na strzelnicy w Parku Radziwiłłowskim w Białej Podlaskiej
  • Ulica Warszawska w Białej Podlaskiej
  • Pracownicy Elektrowni Miejskiej w Białej Podlaskiej
  • Kordegarda i brama wjazdowa do Parku Radziwiłłowskiego w Białej Podlaskiej
  • Pracownicy sklepu spożywczego Antoniego Wrzoska w Białej Podlaskiej
  • Harcerze 3 Bialskiej Drużyny Harcerskiej przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 3 w Białej Podlaskiej
  • Niemcy na terenie zbombardowanego lotniska Podlaskiej Wytwórni Samolotów w Białej Podlaskiej przed inwazją na Związek Radziecki w 1941 r.
  • Obelisk na cmentarzu żołnierzy niemieckich i austriackich poległych w czasie I wojny światowej - w Białej Podlaskiej przy ul. Pokoju
  • Widok na Plac Wolności w Białej Podlaskiej od ul. Krótkiej
  • Ulica Janowska w Białej Podlaskiej
  • Uczniowie kl. VII Szkoły Podstawowej nr 3 w Białej Podlaskiej
  • Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 3 w Białej Podlaskiej w pokoju nauczycielskim
  • Zarząd Miasta Biała Podlaska i pracownicy magistratu
  • Grupa uczniów i nauczycieli Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego - zakończenie roku szkolnego
  • Kościół św. Antoniego w Białej Podlaskiej [dokument ikonograficzny]
  • Procesja Bożego Ciała w Białej Podlaskiej
  • Budynek Liceum Ogólnokształcacego im. J.I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
  • Orkiestra strażacka w łódce na Krznie w czasie obchodów Święta Morza w Białej Podlaskiej
  • Święto Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w Białej Podlaskiej - makieta działa na Placu Wolności
  • Święto Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w Białej Podlaskiej - makieta bomby na ul. Brzeskiej
  • Uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej
  • Obchody Tygodnia Szkół Powszechnych w Białej Podlaskiej
  • Korowód rowerzystów - uczniów Szkoły Powszechnej nr 3 w Białej Podlaskiej zorganizowany w ramach obchodów Tygodnia Szkół Powszechnych
  • Pracownicy Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej
  • Widok na północną stronę Placu Wolności w Białej Podlaskiej
  • Drużyna Harcerska im. Krzysztofa Arciszewskiego z Liceum Ogólnokształcacego i. J.I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej na biwaku w Porosiukach
  • Bialczanie na Placu Wolności
  • Północna strona Placu Wolności w Białej Podlaskiej
  • Bialczanka wracająca rowerem z Placu Wolności w Białej Podlaskiej
  • Bialczanki na ul. Narutowicza w Białej Podlaskiej
  • Bialczanki na Placu Wolności w Białej Podlaskiej
  • Wieża bramy wjazdowej do pałacu Radziwiłłowskiego w parku w Białej Podlaskiej
  • Zbiórka PCK na Placu Wolności w Białej Podlaskiej
  • Dzieci na kolonii letniej w Białej Podlaskiej przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 3
 
Rysunki Józefa Ignacego Kraszewskiego z kolekcji Muzeum JIK w Romanowie

Rysunki Józefa Ignacego Kraszewskiego z kolekcji Muzeum JIK w Romanowie

Structure

Publication structure:

 • Rysunki Józefa Ignacego Kraszewskiego z kolekcji Muzeum JIK w Romanowie
  • Odrysy archeologicznych zabytków sztuki ceramicznej [dokument ikonograficzny]
  • Cerkiew zamkowa w Kodniu nad Bugiem [dokument ikonograficzny]
  • Ruiny zamku w Ołyce [dokument ikonograficzny]
  • Bulwar portowy w Albendze na Riwierze Włoskiej [dokument ikonograficzny]
  • Domy nad brzegiem morza w Genui [dokument ikonograficzny]
  • Głazy pod Żytomierzem [dokument ikonograficzny]
  • Wieżyczka w Bronikach [dokument ikonograficzny]
  • Widok z okolic Żytomierza [dokument ikonograficzny]
  • Sokula skała pod Żytomierzem [dokument ikonograficzny]
  • Willa ze studnią we włoskim miasteczku [dokument ikonograficzny]
  • Pejzaż z ruinami w okolicach miejscowości Zwiahel (obecnie Nowogród Wołyński) [dokument ikonograficzny]
  • Szkic ruin zamku w Stolpen [dokument ikonograficzny]
  • Ruiny, krzyż i inne szkice [dokument ikonograficzny]
  • Fragment parku w Romanowie [dokument ikonograficzny]
  • Wejście na cmentarz [dokument ikonograficzny]
  • Uliczka ze starymi drzewami i osiołkiem [dokument ikonograficzny]
  • Stogi na mokradłach [dokument ikonograficzny]
  • Pejzaż z drzewami i chatą [dokument ikonograficzny]
  • Pejzaż z palmami, ruinami i studnią w Bordigherze na Riwierze Włoskiej [dokument ikonograficzny]
  • Panorama miasteczka Nervi na Riwierze Włoskiej [dokument ikonograficzny]
  • Górski pejzaz z architekturą [dokument ikonograficzny]
  • Strach na wróble [dokument ikonograficzny]
  • Droga w górach [dokument ikonograficzny]
  • Stary Żyd z książkami i czytający chłopiec żydowski [dokument ikonograficzny]
  • Kasper Bekiesz [dokument ikonograficzny]
  • Głowa kobiety w namitce [dokument ikonograficzny]
  • Henryk Rzewuski - autor "Pamiątek Soplicy" [dokument ikonograficzny]
  • Dwa rysunki męskiej głowy o karykaturalnych rysach [dokument ikonograficzny]
  • Drewniany szałas [dokument ikonograficzny]
 
Wybory do Sejmu i Senatu w województwie bialskopodlaskim w 1989 r. : druki ulotne, plakaty i fotografie

Wybory do Sejmu i Senatu w województwie bialskopodlaskim w 1989 r. : druki ulotne, plakaty i fotografie

Structure

Wybory do Sejmu i Senatu w województwie bialskopodlaskim w 1991 r. : druki ulotne i plakaty

Wybory do Sejmu i Senatu w województwie bialskopodlaskim w 1991 r. : druki ulotne i plakaty

Structure

Publication structure:

 • Wybory do Sejmu i Senatu w województwie bialskopodlaskim w 1991 r. : druki ulotne i plakaty
  • Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Białej Podlaskiej o składzie Komisji powołanej do przeprowadzenia wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  • Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Białej Podlaskiej z dn. 11 lipca dot.przyjmowania zgłoszeń kandydatów na senatorów w okręgu wyborczym obejmującym woj. bialskopodlaskie
  • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 19 września 1991 r. o granicach obwodów i siedzibach obwodowych komisji wyborczych w mieście
  • Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Białej Podlaskiej z dnia 13 września 1991 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatorów w okręgu wyborczym obejmującym obszar województwa bialskopodlaskiego
  • Obwieszczenie Wojewody Bialskopodlaskiego z dn. 22 lipca 1991 r. o utworzeniu okręgu wyborczego nr 26 obejmującego województwo bialskopodlaskie i siedleckie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
  • Stanowisko Bialskopodlaskiego Sejmiku Samorządowego z dnia 15 października 1991 r. w sprawie wyborów parlamentarnych