polski   English  
   
polski   English  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Praca w szkole powszechnej w Komarnie 1931-1933

Publication structure:
 • Makaruk Jan : Praca w oświacie na terenie pow. Biała Podlaska (1930-1945) : dokumenty, świadectwa, zaświadczenia
  • Pismo o powierzeniu Janowi Makarukowi od dnia 1 września 1938 r. czynności instruktora oświaty pozaszkolnej w Inspektoracie Szkolnym w Białej Podlaskiej
  • Pismo o powierzeniu Janowi Makarukowi od dnia 1 września 1937 r.do dnia 31 sierpnia 1938 r. czynności instruktora oświaty pozaszkolnej w Inspektoracie Szkolnym w Białej Podlaskiej
  • Zaświadczenie o działalności Jana Makaruka w tajnej oświacie na Podlasiu
  • Zawiadomienie Powiatowego Komitetu Pomocy Warszawie i Ofiarom Wojny w Białej Podlaskiej skierowane do Jana Makaruka o wyborze na skarbnika
  • Wykaz do określenia uposażeń nauczycieli w myśl postanowień ustawy z dnia 9 października 1923 r
  • Pismo Kuratorium Okręgu Szkolnego w Lublinie do Pana Jana Makaruka o powierzeniu mu obowiązków inspektora oświatowego na pow. konstantynowski
  • Druk ulotny : karta porady lekarskiej Jana Makaruka
  • Zaświadczenie o udziale Jana Makaruka w pracach związanych z organizacja tajnego nauczania na terenie pow. bialskiego
  • Świadectwo ukończenia przez Jana Makaruka 5 listopada 1938 r. kursu obrony przeciwlotniczo-gazowej III kategorii w stopniu ogólnym
  • Zaświadczenie o ukończeniu przez Jana Makaruka wakacyjnego kursu programowo-ustrojowego w Leśnej Podlaskiej...
  • Świadectwo lekarskie Jana Makaruka maturzysty Państwowego Seminarium Nauczycielskiego im. Mieczysława Brzezińskiego w Leśnej Podlaskiej
  • [Inc.:] Deklaracja : Niniejszym wyrażam zgodę na przydzielenie mnie [...] do pracy [...] w charakterze instruktora oświaty pozaszkolnej na czas od dnia 1 sierpnia 1937 r. do odwołania
  • Świadectwo ukończenia kursu z Ratownictwa Przeciwgazowego i Ogólnego oraz Obrony Przeciwgazowej
  • Świadectwo praktycznego egzaminu na nauczyciela publicznych szkół powszechnych : pan [Jan Makaruk ...]
  • Świadectwo ukończenia przez Jana Makaruka Państwowego Wyższego Kursu Nauczycielskiego w Wilnie
  • Świadectwo dojrzałości Jana Makaruka
  • Zaświadczenie : [Inc.:] Pan Jan Makaruk po wysłuchaniu Pierwszego Kursu Wszechnicy Radiowej w roku 1948/49 [...] złożył egzamin z wynikiem pomyślnym
  • Zaświadczenie: [Inc.:] Zaświadcza się niniejszym, że Jan Makaruk nauczyciel - instruktor oświaty pozaszkolnej pow. konstantynowskiego [...] wysłuchał Kursu dla Pracowników Oświatowych w Warszawie w dniach 13 kwietnia - 6 czerwca 1931 r. [...]
  • Poświadczenie obywatelstwa polskiego Jana Makaruka
  • Zaświadczenie : [Inc.:] Ob. Makaruk Jan po wysłuchaniu Pierwszego Kursu Wszechnicy Radiowej w roku 1948/49 [...] złożył egzamin z wynikiem pomyślnym
  • Karta kwalifikacyjna nauczyciela
  • Wykaz stanu służby Jana Makaruka
  • Karta przebiegu pracy nauczycielskiej Jana Makaruka [1925-1937]
  • Nominacja Jana Makaruka na członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej XI rejonu dla nauczycieli publicznych szkół powszechnych, zdających egzamin praktyczny
  • Zawiadomienie : [Inc.:] Do Inspektora Szkolnego w Białej Podlaskiej : Proszę o powiadomienie Pana Jana Makaruka [...], że Rada Szkolna Powiatowa w Siedlcach [...] wstrzymała się od obsady kierownictwa szkoły powszechnej w Sarnakach [...]
  • Praca w szkole powszechnej w Komarnie 1931-1933
   • Nominacja Jana Makaruka na kierownika szkoły powszechnej w Komarnie gm. Zakanale
   • Odpis pisma Inspektora Szkolnego pow. Konstantynowskiego o powierzeniu Janowi Makarukowi funkcji kierownika szkoły w Komarnie, gm. Zakanale
   • Legitymacja urzędnicza ważna do dnia 31 grudnia 1933 r. dla p. Jana Makaruka nauczyciela publicznej szkoły powszechnej w Komarnie
   • Pismo Jana Makaruka do Inspektora Szkolnego w Janowie Podlaskim o przyjęciu obowiązków kierownika szkoły w Komarnie z dn. 1 IX 1931 r.
   • Zaświadczenie : [Inc.] Niniejszym poświadczam, że Ob. Jan Makaruk [...] w latach od 1 wrzesnia 1931 r. do 31 sierpnia 1933 r. prowadził bibliotekę szkolna w Komarnie [...]
   • Pismo o udzieleniu J. Makarukowi urlopu na szkolenie w Leśnej Podlaskiej w charakterze prelegenta
   • Pismo do Inspektora Szkolnego o pełnieniu obowiazków kierownika szkoły w Komarnie w dn. 15 października 1931 r.
   • Pokwitowanie odbioru pisma dot. wymiaru uposażenia
   • Podanie do Inspektora szkolnego o przeniesienie ze szkoły powszechnej w Komarnie do szkoły powszechnej w Białej Podlaskiej
   • Pokwitowanie odbioru dekretu ustalenia
   • Pismo o udzielenie J. Makarukowi urlopu płatnego na Zjazd Związku Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Lublinie
   • Zawiadomienie o przeniesieniu Jana Makaruka z 7-klasowej szkoły powszechnej w Janowie Podlaskim na stanowisko nauczyciela 4-klasowej szkoły powszechnej w Komarnie
   • Zaświadczenie wydane przez Inspektora Szkolnego pow. bialskiego...
   • Odpis pisma Inspektora Szkolnego pow. Biała Podlaska w związku z likwidacją pow. konstantynowskiego
  • Formularz : Sprawozdanie Kierownika Szkoły ze stanu bibljoteki dla młodziezy szkolnej za rok ...