polski   English  
   
polski   English  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Praca w bialskich szkołach powszechnych nr 3 i nr 5

Publication structure:
 • Makaruk Jan : Praca w oświacie na terenie pow. Biała Podlaska (1930-1945) : dokumenty, świadectwa, zaświadczenia
  • Pismo o powierzeniu Janowi Makarukowi od dnia 1 września 1938 r. czynności instruktora oświaty pozaszkolnej w Inspektoracie Szkolnym w Białej Podlaskiej
  • Pismo o powierzeniu Janowi Makarukowi od dnia 1 września 1937 r.do dnia 31 sierpnia 1938 r. czynności instruktora oświaty pozaszkolnej w Inspektoracie Szkolnym w Białej Podlaskiej
  • Zaświadczenie o działalności Jana Makaruka w tajnej oświacie na Podlasiu
  • Zawiadomienie Powiatowego Komitetu Pomocy Warszawie i Ofiarom Wojny w Białej Podlaskiej skierowane do Jana Makaruka o wyborze na skarbnika
  • Wykaz do określenia uposażeń nauczycieli w myśl postanowień ustawy z dnia 9 października 1923 r
  • Pismo Kuratorium Okręgu Szkolnego w Lublinie do Pana Jana Makaruka o powierzeniu mu obowiązków inspektora oświatowego na pow. konstantynowski
  • Druk ulotny : karta porady lekarskiej Jana Makaruka
  • Zaświadczenie o udziale Jana Makaruka w pracach związanych z organizacja tajnego nauczania na terenie pow. bialskiego
  • Świadectwo ukończenia przez Jana Makaruka 5 listopada 1938 r. kursu obrony przeciwlotniczo-gazowej III kategorii w stopniu ogólnym
  • Zaświadczenie o ukończeniu przez Jana Makaruka wakacyjnego kursu programowo-ustrojowego w Leśnej Podlaskiej...
  • Świadectwo lekarskie Jana Makaruka maturzysty Państwowego Seminarium Nauczycielskiego im. Mieczysława Brzezińskiego w Leśnej Podlaskiej
  • [Inc.:] Deklaracja : Niniejszym wyrażam zgodę na przydzielenie mnie [...] do pracy [...] w charakterze instruktora oświaty pozaszkolnej na czas od dnia 1 sierpnia 1937 r. do odwołania
  • Świadectwo ukończenia kursu z Ratownictwa Przeciwgazowego i Ogólnego oraz Obrony Przeciwgazowej
  • Świadectwo praktycznego egzaminu na nauczyciela publicznych szkół powszechnych : pan [Jan Makaruk ...]
  • Świadectwo ukończenia przez Jana Makaruka Państwowego Wyższego Kursu Nauczycielskiego w Wilnie
  • Świadectwo dojrzałości Jana Makaruka
  • Zaświadczenie : [Inc.:] Pan Jan Makaruk po wysłuchaniu Pierwszego Kursu Wszechnicy Radiowej w roku 1948/49 [...] złożył egzamin z wynikiem pomyślnym
  • Zaświadczenie: [Inc.:] Zaświadcza się niniejszym, że Jan Makaruk nauczyciel - instruktor oświaty pozaszkolnej pow. konstantynowskiego [...] wysłuchał Kursu dla Pracowników Oświatowych w Warszawie w dniach 13 kwietnia - 6 czerwca 1931 r. [...]
  • Poświadczenie obywatelstwa polskiego Jana Makaruka
  • Zaświadczenie : [Inc.:] Ob. Makaruk Jan po wysłuchaniu Pierwszego Kursu Wszechnicy Radiowej w roku 1948/49 [...] złożył egzamin z wynikiem pomyślnym
  • Karta kwalifikacyjna nauczyciela
  • Wykaz stanu służby Jana Makaruka
  • Karta przebiegu pracy nauczycielskiej Jana Makaruka [1925-1937]
  • Nominacja Jana Makaruka na członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej XI rejonu dla nauczycieli publicznych szkół powszechnych, zdających egzamin praktyczny
  • Zawiadomienie : [Inc.:] Do Inspektora Szkolnego w Białej Podlaskiej : Proszę o powiadomienie Pana Jana Makaruka [...], że Rada Szkolna Powiatowa w Siedlcach [...] wstrzymała się od obsady kierownictwa szkoły powszechnej w Sarnakach [...]
  • Praca w bialskich szkołach powszechnych nr 3 i nr 5
   • Dyplom... Janowi Makarukowi, kierownikowi szkoły powszechnej w Białej Podlaskiej - brązowy medal za wieloletnią pracę
   • Pismo inspektora szkolnego pow. Biała Podlaska o przeniesieniu Jana Makaruka ze szkoły powszechnej w Komarnie na stanowisko nauczyciela 7-klasowej szkoły powszechnej w Białej Podlaskiej
   • Odpis nominacji Jana Makaruka na kierownika publicznej szkoły powszechnej nr 5 w Białej Podlaskiej
   • Odpis pisma Inspektora Szkolnego w Białej Podlaskiej o powierzeniu Janowi Makarukowi funkcji kierownika publicznej szkoły powszechnej nr 5 w Białej Podlaskiej
   • Odpis pisma Inspektora Szkolnego w Białej Podlaskiej do Jana Makaruka kierownika publicznej szkoły powszechnej nr 5 w Białej Podlaskiej w związku z przemianowaniem stanowisk
   • Odpis pisma Inspektora Szkolnego stwierdzajacego, że Jan Makaruk został kierownikiem nowej szkoły powszechnej w Białej Podlaskiej
   • Nominacja Jana Makaruka na kierownika publicznej szkoły powszechnej III stopnia w Bialej Podlaskiej
   • Zaświadczenie : [Inc.:]: [...] Pan Jan Makaruk z dn. 15 listopada 1937 r. stał się kierownikiem publicznej szkoły powszechnej stopnia III w Białej Podlaskiej [...]
   • Pismo służbowe o przyznaniu przez Inspektora Szkolnego Obwodu Bialsko-Podlaskiego dodatku słuzbowego Janowi Makarukowi p.o. kierownika szkoły podstawowej w Białej Podlaskiej
   • Podanie do Inspektora Obwodu Szkolnego Bialsko-Podlaskiego o udzielenie urlopu wypoczynkowego w dn. 4 VII - 4 VIII 1935 r.
   • Zezwolenie na przyjęcie zajęć ubocznych w Szkole Wieczorowej w Białej Podlaskiej wydane Janu Makarukowi przez Inspektora Szkolnego Obwodu Bialsko-Podlaskiego
   • Pismo Kuratorjum Okręgu Szkolnego Lubelskiego w Lublinie o zaszeregowaniu nauczyciela szkoły powszechnej w Białej Podlaskiej Jana Makaruka
   • Opinia wystawiona nauczycielowi Janowi Makarukowi przez podinspektora szkolnego w Białej Podlaskiej J. Kondrackiego
   • Podanie Jana Makaruka o urlop wypoczynkowy w dn. 30.06.1.07. 1939 r.
   • Podanie do Inspektora Obwodu Szkolnego Bialsko-Podlaskiego o udzielenie urlopu wakacyjnego w dn.11 VII - 21 VIII 1936 r
   • Podanie o urlop wypoczynkowy w dn. 10-31 lipca 1934 r.
   • Pismo o udzieleniu urlopu w lipcu 1936 r.
   • Pismo o udzieleniu urlopu płatnego celem wzięcia udziału w kursie kierowników szkół powszechnych w Lublinie
   • Pismo w sprawie przyznania dodatku za kierownictwo Publicznej Szkoły Powszechnej nr 5 w Białej Podlaskiej
   • Deklaracja Jana Makaruka objęcia funkcji instruktora oświaty pozaszkolnej w obwodzie bialskopodlaskim od 1 sierpnia 1937 r.
  • Formularz : Sprawozdanie Kierownika Szkoły ze stanu bibljoteki dla młodziezy szkolnej za rok ...