polski   English  
   
polski   English  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Inspektor Szkolny pow. Biała Podlaska

Publication structure:
 • Makaruk Jan : Praca w oświacie na terenie pow. Biała Podlaska (1930-1945) : dokumenty, świadectwa, zaświadczenia
  • Pismo o powierzeniu Janowi Makarukowi od dnia 1 września 1938 r. czynności instruktora oświaty pozaszkolnej w Inspektoracie Szkolnym w Białej Podlaskiej
  • Pismo o powierzeniu Janowi Makarukowi od dnia 1 września 1937 r.do dnia 31 sierpnia 1938 r. czynności instruktora oświaty pozaszkolnej w Inspektoracie Szkolnym w Białej Podlaskiej
  • Zaświadczenie o działalności Jana Makaruka w tajnej oświacie na Podlasiu
  • Zawiadomienie Powiatowego Komitetu Pomocy Warszawie i Ofiarom Wojny w Białej Podlaskiej skierowane do Jana Makaruka o wyborze na skarbnika
  • Wykaz do określenia uposażeń nauczycieli w myśl postanowień ustawy z dnia 9 października 1923 r
  • Pismo Kuratorium Okręgu Szkolnego w Lublinie do Pana Jana Makaruka o powierzeniu mu obowiązków inspektora oświatowego na pow. konstantynowski
  • Druk ulotny : karta porady lekarskiej Jana Makaruka
  • Zaświadczenie o udziale Jana Makaruka w pracach związanych z organizacja tajnego nauczania na terenie pow. bialskiego
  • Świadectwo ukończenia przez Jana Makaruka 5 listopada 1938 r. kursu obrony przeciwlotniczo-gazowej III kategorii w stopniu ogólnym
  • Zaświadczenie o ukończeniu przez Jana Makaruka wakacyjnego kursu programowo-ustrojowego w Leśnej Podlaskiej...
  • Świadectwo lekarskie Jana Makaruka maturzysty Państwowego Seminarium Nauczycielskiego im. Mieczysława Brzezińskiego w Leśnej Podlaskiej
  • [Inc.:] Deklaracja : Niniejszym wyrażam zgodę na przydzielenie mnie [...] do pracy [...] w charakterze instruktora oświaty pozaszkolnej na czas od dnia 1 sierpnia 1937 r. do odwołania
  • Świadectwo ukończenia kursu z Ratownictwa Przeciwgazowego i Ogólnego oraz Obrony Przeciwgazowej
  • Świadectwo praktycznego egzaminu na nauczyciela publicznych szkół powszechnych : pan [Jan Makaruk ...]
  • Świadectwo ukończenia przez Jana Makaruka Państwowego Wyższego Kursu Nauczycielskiego w Wilnie
  • Świadectwo dojrzałości Jana Makaruka
  • Zaświadczenie : [Inc.:] Pan Jan Makaruk po wysłuchaniu Pierwszego Kursu Wszechnicy Radiowej w roku 1948/49 [...] złożył egzamin z wynikiem pomyślnym
  • Zaświadczenie: [Inc.:] Zaświadcza się niniejszym, że Jan Makaruk nauczyciel - instruktor oświaty pozaszkolnej pow. konstantynowskiego [...] wysłuchał Kursu dla Pracowników Oświatowych w Warszawie w dniach 13 kwietnia - 6 czerwca 1931 r. [...]
  • Poświadczenie obywatelstwa polskiego Jana Makaruka
  • Zaświadczenie : [Inc.:] Ob. Makaruk Jan po wysłuchaniu Pierwszego Kursu Wszechnicy Radiowej w roku 1948/49 [...] złożył egzamin z wynikiem pomyślnym
  • Karta kwalifikacyjna nauczyciela
  • Wykaz stanu służby Jana Makaruka
  • Karta przebiegu pracy nauczycielskiej Jana Makaruka [1925-1937]
  • Nominacja Jana Makaruka na członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej XI rejonu dla nauczycieli publicznych szkół powszechnych, zdających egzamin praktyczny
  • Zawiadomienie : [Inc.:] Do Inspektora Szkolnego w Białej Podlaskiej : Proszę o powiadomienie Pana Jana Makaruka [...], że Rada Szkolna Powiatowa w Siedlcach [...] wstrzymała się od obsady kierownictwa szkoły powszechnej w Sarnakach [...]
  • Inspektor Szkolny pow. Biała Podlaska
   • Zaproszenie Miejskiej Komisji Kultury i Oświaty na poranek wokalno-muzyczny
   • Zaproszenie Powiatowego Komitetu Pomocy Warszawie i Ofiarom Wojny w Białej Podlaskiej na zebranie komitetu
   • Zaproszenie Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Białej Podlaskiej na posiedzenie Zarządu
   • Zaproszenie Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Białej Podlaskiej
   • Zaproszenie Powiatowego Komitetu Pomocy Warszawie i Ofiarom Wojny w Białej Podlaskiej
   • Zaświadczenie potwierdzające pełnienie funkcji inspektora szkolnego pow. Biała Podlaska przez Jana Makaruka
   • Zaproszenie Cechu Zjednoczonych Rzemieślników Chrześcijan w Białej Podlaskiej na zjazd
   • Dokument urzędowy : [Inc.:] Kierownicy wszystkich urzędów i urzędnicy wraz z zorganizowanymi pracownikami zobiowiązani sa przyjść [...] na eksportację zwłok członka milicji
   • Zaproszenie Inspektora Szkolnego [Jana Makaruka] na pierwsze posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej w Białej Podlaskiej
   • Budrewicz, Wacław, Podziękowanie Janowi Makarukowi za współpracę włożoną w czasie trwania Kursu Przodowników Społecznych 34 pp
   • Zawiadomienie: [Inc.] Do Jana Makaruka Inspektora Szkolnego w Białej Podlaskiej [...] Powiatowy Referat Informacji i Propagandy zawiadamia, że z powodu przyjazdu Wojsk Polskich odbędzie się zebranie Powiatowego Komitetu Przyjaciół Żolnierza w dn. 18.01.1945 r.
   • Pismo Kuratora Okręgu Szkolnego Lubelskiego w Lublinie zatwierdzające Jana Makaruka tymczasowo na zajmowanym dotychczas stanowisku Inspektora Szkolnego powiatu-bialskopodlaskiego w Białej Podlaskiej
   • [Inc.] : Z okazji przeniesienia Pana Naczelnika ze stanowiska inspektora szkolnego pow. Biała Podlaska organizacje rzemieślnicze składają podziękowania [...]
   • [Inc.] Do inspektora szkolnego w Białej Podlaskiej, kierownicy wszystkich urzędów [...] mają obowiązek przybyc na eksportację zwłok członka Wydziału Bezpieczeństwa [...]
   • Zaświadczenie : [Inc.:] Niniejszym stwierdzam, ze osobiście mi znany ob. Jan Makaruk w czasie okupacji pełnił obowiązki inspektora szkół polskich pow. Biała Podlaska, a w konspiracji pełnił funkcjęprzewodniczącego tajnego nauczania, a od połowy 1942 r. przedstawiciela delegata rządu [...
  • Formularz : Sprawozdanie Kierownika Szkoły ze stanu bibljoteki dla młodziezy szkolnej za rok ...