polski   English  
   
polski   English  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Dokumenty pracy zawodowej z lat 1945-1968

Publication structure:
 • Makaruk Jan : Praca w oświacie na terenie pow. Biała Podlaska (1930-1945) : dokumenty, świadectwa, zaświadczenia
  • Pismo o powierzeniu Janowi Makarukowi od dnia 1 września 1938 r. czynności instruktora oświaty pozaszkolnej w Inspektoracie Szkolnym w Białej Podlaskiej
  • Pismo o powierzeniu Janowi Makarukowi od dnia 1 września 1937 r.do dnia 31 sierpnia 1938 r. czynności instruktora oświaty pozaszkolnej w Inspektoracie Szkolnym w Białej Podlaskiej
  • Zaświadczenie o działalności Jana Makaruka w tajnej oświacie na Podlasiu
  • Zawiadomienie Powiatowego Komitetu Pomocy Warszawie i Ofiarom Wojny w Białej Podlaskiej skierowane do Jana Makaruka o wyborze na skarbnika
  • Wykaz do określenia uposażeń nauczycieli w myśl postanowień ustawy z dnia 9 października 1923 r
  • Pismo Kuratorium Okręgu Szkolnego w Lublinie do Pana Jana Makaruka o powierzeniu mu obowiązków inspektora oświatowego na pow. konstantynowski
  • Druk ulotny : karta porady lekarskiej Jana Makaruka
  • Zaświadczenie o udziale Jana Makaruka w pracach związanych z organizacja tajnego nauczania na terenie pow. bialskiego
  • Świadectwo ukończenia przez Jana Makaruka 5 listopada 1938 r. kursu obrony przeciwlotniczo-gazowej III kategorii w stopniu ogólnym
  • Zaświadczenie o ukończeniu przez Jana Makaruka wakacyjnego kursu programowo-ustrojowego w Leśnej Podlaskiej...
  • Świadectwo lekarskie Jana Makaruka maturzysty Państwowego Seminarium Nauczycielskiego im. Mieczysława Brzezińskiego w Leśnej Podlaskiej
  • [Inc.:] Deklaracja : Niniejszym wyrażam zgodę na przydzielenie mnie [...] do pracy [...] w charakterze instruktora oświaty pozaszkolnej na czas od dnia 1 sierpnia 1937 r. do odwołania
  • Świadectwo ukończenia kursu z Ratownictwa Przeciwgazowego i Ogólnego oraz Obrony Przeciwgazowej
  • Świadectwo praktycznego egzaminu na nauczyciela publicznych szkół powszechnych : pan [Jan Makaruk ...]
  • Świadectwo ukończenia przez Jana Makaruka Państwowego Wyższego Kursu Nauczycielskiego w Wilnie
  • Świadectwo dojrzałości Jana Makaruka
  • Zaświadczenie : [Inc.:] Pan Jan Makaruk po wysłuchaniu Pierwszego Kursu Wszechnicy Radiowej w roku 1948/49 [...] złożył egzamin z wynikiem pomyślnym
  • Zaświadczenie: [Inc.:] Zaświadcza się niniejszym, że Jan Makaruk nauczyciel - instruktor oświaty pozaszkolnej pow. konstantynowskiego [...] wysłuchał Kursu dla Pracowników Oświatowych w Warszawie w dniach 13 kwietnia - 6 czerwca 1931 r. [...]
  • Poświadczenie obywatelstwa polskiego Jana Makaruka
  • Zaświadczenie : [Inc.:] Ob. Makaruk Jan po wysłuchaniu Pierwszego Kursu Wszechnicy Radiowej w roku 1948/49 [...] złożył egzamin z wynikiem pomyślnym
  • Karta kwalifikacyjna nauczyciela
  • Wykaz stanu służby Jana Makaruka
  • Karta przebiegu pracy nauczycielskiej Jana Makaruka [1925-1937]
  • Nominacja Jana Makaruka na członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej XI rejonu dla nauczycieli publicznych szkół powszechnych, zdających egzamin praktyczny
  • Zawiadomienie : [Inc.:] Do Inspektora Szkolnego w Białej Podlaskiej : Proszę o powiadomienie Pana Jana Makaruka [...], że Rada Szkolna Powiatowa w Siedlcach [...] wstrzymała się od obsady kierownictwa szkoły powszechnej w Sarnakach [...]
  • Dokumenty pracy zawodowej Jana Makaruka z lat 1945-1968
   • Umowa o pracę pomiędzy Janem Makarukiem i Zarządem Głównym Związku Samopomocy Chłopskiej
   • Nominacja Jana Makaruka na prowizyrocznego Naczelnika Wydziału w Kuratorium Okręgu Szkolnego Toruńskiego
   • Powołanie Jana Makaruka na członka Okręgowej Komisji Weryfikacyjnej przy Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego w Toruniu
   • Powołanie Jana Makaruka na członka Komisji Dyscyplinarnej dla urzędników w oświacie w Okręgu Szkolnym Pomorskim
   • Powołanie Jana Makaruka na stanowisko zastępcy przewodniczącego Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli przy Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego w Toruniu
   • Orzeczenie wystawione Janowi Makarukowi przez Okręgową Komisję Weryfikacyjną przy Kuratorium Okręgu Szkolnego w Toruniu w sprawie zaliczenia okresu wojennego do wymiaru uposażenia nauczycieli
   • Pismo w sprawie powołania Jana Makaruka na przewodniczącego Okręgowej Komisji Weryfikacyjnej przy Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego w Toruniu
   • Pismo w sprawie powołania Jana Makaruka na członka komisji przetargowej
   • Pismo w sprawie powołania Jana Makaruka na przewodniczącego Komisji do ustalania cen maksymalnych dla przedmiotów dostawy lub robót
   • Odpowiedź odmowna Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego w Toruniu na prośbę udzielenia bezpłatnego urlopu na rok szkolny 1948/1949 dla pracy w Towarzystwie Uniwersytetów Ludowych w Warszawie
   • Przyjęcie Jana Makaruka do pracy w Kulturalno-Oświatowym Wydziale Czytelnictwa Zarządu Głównego Związku Samopomocy Chłopskiej
   • Pismo odmowne w sprawie prośby Jana Makaruka o przeniesienie do pracy w szkolnictwie powszechnym w Warszawie
   • Pismo w sprawie przeniesienia Jana Makaruka na stanowisko nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 182 w Warszawie
   • Pismo Ministerstwa Oświaty o przeniesieniu Jana Makaruka z dn. 1 maja 1950 r. do służby nauczycielskiej w Warszawie
   • Wezwanie do pracy w Szkole Podstawowej nr 182 w Warszawie
   • Zmiana warunków umowy o pracę w Centralnym Zarządzie Bibliotek Ministerstwa Kultury w Warszawie
   • Nominacja Jana Makaruka na Naczelnika Wydziału Ogólnego w Departamencie Bibliotek Ministerstwa Kultury
   • Zmiana stanowiska pracy Jana Makaruka w Ministerstwie Kultury w Warszawie
   • Pismo w sprawie zatrudnienia Jana Makaruka na stanowisku st. inspektora w Departamencie Pracy Kulturalno-Oświatowej i Bibliotek
   • Dokumenty pracy zawodowej z lat 1945-1968
   • Pismo w sprawie zakwalifikowania Jana Makaruka na stanowisko Naczelnika Wydziału
   • Pismo rozwiązujące umowę o pracę Jana Makaruka z Ministerstwem Kultury i Sztuki w związku z odejściem na emeryturę
  • Formularz : Sprawozdanie Kierownika Szkoły ze stanu bibljoteki dla młodziezy szkolnej za rok ...