Object structure

:

Koło Związku Młodziezy Wiejskiej w Łomazach w czasie Zjazdu Powiatowego Stronnictwa Ludowego w Białej Podlaskiej [fotografia]

:

Fotografia polska - 1939-1945 r. ; Młodzież - 1918-1939 r. - w fotografii ; Łomazy (woj. lubelskie) - organizacje - 1918-1939 r. - w fotografii ; Związek Młodzieży Wiejskiej "Wici" - 1918-1939 r. ; Powiatowy Zjazd Polskiego Stronnictwa Ludowego "Wyzwolenie" (1937 ; Biała Podlaska) ; Polskie Stronnictwo Ludowe "Wyzwolenie" ; Bandzarewicz, Jan ; Biełuszko, Edward ; Derlukiewicz, Aleksander ; Derlukiewicz, Józef ; Furmaniuk, Michał ; Golczewska, Regina ; Golczewska, Franciszka ; Jakimiuk, Janina ; Kulawiec, Adela ; Makowiecka, Józefa ; Makowiecki, Stanisław ; Rudzka, Michalina ; Sokulska, Leokadia ; Stanilewicz, Józef ; Stanilewicz, Feliks ; Stanilewicz, Ksawery ; Sucharzewski, Jan ; Telaczyński, Grzegorz ; Urynowicz, Antoni ; Urynowicz, Piotr ; Wińska, Leokadia ; Zagożdżon, Michalina ; Zagożdżon, Wiktoria

:

1 fot. czarno-biała ; 11x17 cm ; Stoją od lewej : Furmaniuk Michał z Bordziłówki, zginął w okresie okupacji, Urynowicz Antoni z Łomaz Zagoźdżon Michalina z Szymanowa, po wojnie pracownica Kasy Spółdzielczej w Łomazach, Golczewska Regina z Zarzeki, Telaczyński Grzegorz z Łomaz, Jakimiuk Janina z Białej Podlaskiej, Stanilewicz Ksawery z Bielan, Kulawiec Adela z Lubenki, Wińska Leokadia z Łomaz, Golczewska Franciszka z Zarzeki ; w środku od lewej: Sokulska Leokadia z Lubenki, Biełuszko Edward z kol. Rossosz, Zagożdżon Wiktoria z Szymonowa, Derlukiewicz Aleksande z Łomaz prezes koła ZMW "Wici, po wojnie kierownik Kasy Spółdzielczej, Rudzka Michalina z Łomaz, Makowiecka Józefa z Szymonowa, Makowiecki Stanisław z Szymonowa, prezez zarządu powiatowego Stronnictwa Ludowego, Stanilewicz Feliks z Bielan, ; na dole siedzą od lewej : Bandzarewicz Stanisław z Szymonowa, póżniejszy pracownik administracyjny lasów państwowych, Urynowicz Piotr z Łomaz, Sucharzewski Jan z Bielan, Derlukiewicz Józef z Łomaz

:

Biała Podlaska

:

1937.07.26

:

fotografia

:

Regionalia FB/I-315a

:

Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej